Co je to?
Definice výrazu, termínu Interpolace. Co znamená odborný pojem Interpolace z kategorie Matematika?

Co je to Interpolace? Význam slova

Co znamená termín Interpolace? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Nalezení přibližné hodnoty matematické funkce v ohraničeném intervalu, pokud známe hodnotu funkce v jiných bodech intervalu. Hodnoty funkce můžeme získat měřením. Jejich spojením pak vytvoříme křivku, která prochází všemi známými body a zároveň doplní ostatní hodnoty v intervalu. Interpolace vznikla z latinských slov inter a polare, vylepšit vkládáním.

Význam slova, termín, co je to Interpolace? Definice výrazu, termínu Interpolace. Co znamená odborný pojem Interpolace z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Interpolace) můžete sdílet s blízkými na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Interpolace patří do sekce Matematika

Co znamená pojem Interpolace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Interpolace (lat. inter-polare, vylepšit vkládáním) v numerické matematice znamená nalezení přibližné hodnoty funkce v nějakém intervalu, je-li její hodnota známa jen v některých jiných bodech tohoto intervalu. Používá se v případě, že hodnoty funkce v určitých bodech intervalu jsou buďto uvedeny v tabulce, anebo získány měřením.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: wiki, slovník, popis, slovo, definice, co to je, vysvětlení, synonymum, přesný výraz, význam slova, termín, Matematika, pojem, význam pojmu, popis

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co to je Interpolace? resp. jaký je přesný význam slova Interpolace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Interpolace, odpověď na dotaz co je to Interpolace?. Víte např. kdo to je Kanovník? Znáte a víte kdo je Velký vezír? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Matematika U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?