Co je to?
Definice odborného termínu, slova Integrál. Co znamená pojem Integrál z kategorie Matematika?

Co je to Integrál? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Integrál?

Matematická funkce tvořící součet nebo sumu. Charakterizuje ji určitá plocha či objem, například plocha pod určitou křivkou, vymezená vodorovnou osou x a průběhem této křivky. Pomocí integrálního počtu definujeme plochy, objemy a délky křivek. Už řecký matematik Archimédes se snažil stanovit, integrovat plochu tím, že ji rozdělil na mnoho částí.

Význam slova, termín, co je to Integrál? Definice odborného termínu, slova Integrál. Co znamená pojem Integrál z kategorie Matematika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Integrál s vašimi přáteli na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Integrál je v kategorii Matematika

Co znamená pojem Integrál? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky. Spolu s derivací tvoří dvě hlavní operace matematické analýzy. Pojem integrálu je zobecněním pojmů jako plocha, objem, součet či suma.

Mějme funkci ƒ reálné proměnné x na intervalu [a, b]. Pod pojmem (určitý) integrál rozumíme obsah plochy ve dvojrozměrné rovině, který je omezen grafem funkce ƒ, osou x a svislými přímkami x = a a x = b.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: vysvětlení, co to je, wiki, co znamená, Matematika, slovo, synonymum, Matematika, formulace, heslo, slovník, termín, význam slova, definice, Integrál

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Integrál? resp. co znamená slovo Integrál? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Integrál, odpověď na dotaz co je to Integrál?. Víte např. kdo to je Láma? Znáte a víte kdo je Majordomus? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Integrál hledat i v jiných kategoriích (než Matematika) U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?