Co je to?
Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Co je to Elipsoid? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Elipsoid?

Elipsoid je název pro prostorové těleso. To tvoří množina bodů s danou polohou vůči středu. Pokud by elipsoidem vedly rovinné řezy podle souřadnicových os, jednalo by se o elipsy. Poloosy těchto elips by odpovídaly poloosám elipsoidu. Pokud má elipsoid dvě shodné poloosy, jedná se o sferoid či rotační elipsoid. Elipsoid se shodnými třemi poloosami je koule. Rotační elipsoid může být protáhlý nebo zploštělý.

Význam slova, termín, co je to Elipsoid? Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s blízkými na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Elipsoid je v kategorii Matematika

Klíčová slova: přesný význam, přesný výraz, význam slova, popis, wiki, Matematika, informace, heslo, definice, Matematika, pojem, synonymum, vysvětlení, slovník, termín, slovo

Co označuje termín Elipsoid? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Elipsoid je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž poloha vůči zadanému bodu (středu) splňuje podmínky dané následující nerovnicí. Pokud bychom znak ≤ nahradili znakem =, rovnici by splňovaly právě body na povrchu elipsoidu.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Elipsoid? resp. co se přesně ukrývá za slovem Elipsoid? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elipsoid, odpověď na dotaz co je to Elipsoid?. Víte např. kdo to je Michaela Maurerová? Znáte a víte kdo je Daniel Křetínský? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Matematika). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.