Co je to?
Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Co je to Elipsoid? Význam slova

Co znamená termín Elipsoid? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Elipsoid je název pro prostorové těleso. To tvoří množina bodů s danou polohou vůči středu. Pokud by elipsoidem vedly rovinné řezy podle souřadnicových os, jednalo by se o elipsy. Poloosy těchto elips by odpovídaly poloosám elipsoidu. Pokud má elipsoid dvě shodné poloosy, jedná se o sferoid či rotační elipsoid. Elipsoid se shodnými třemi poloosami je koule. Rotační elipsoid může být protáhlý nebo zploštělý.

Význam slova, termín, co je to Elipsoid? Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice co je to Elipsoid? Pak se o ní podělte s blízkými na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Elipsoid patří do sekce Matematika

Co znamená pojem Elipsoid? Definice slova, termínu z Wikipedie

Elipsoid je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž poloha vůči zadanému bodu (středu) splňuje podmínky dané následující nerovnicí. Pokud bychom znak ≤ nahradili znakem =, rovnici by splňovaly právě body na povrchu elipsoidu.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: slovník, formulace, co znamená, co to je, definice, termín, wiki, Matematika, přesný výraz, Matematika, vysvětlení, přesný význam, význam slova, slovo, Elipsoid

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: co to je Elipsoid? resp. jaký je přesný význam slova Elipsoid? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elipsoid, odpověď na dotaz co je to Elipsoid?. Víte např. kdo to je Pesimista? Znáte a víte kdo je Šibal? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Matematika. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.