Co je to?
Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Co je to Elipsoid? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Elipsoid?

Elipsoid je název pro prostorové těleso. To tvoří množina bodů s danou polohou vůči středu. Pokud by elipsoidem vedly rovinné řezy podle souřadnicových os, jednalo by se o elipsy. Poloosy těchto elips by odpovídaly poloosám elipsoidu. Pokud má elipsoid dvě shodné poloosy, jedná se o sferoid či rotační elipsoid. Elipsoid se shodnými třemi poloosami je koule. Rotační elipsoid může být protáhlý nebo zploštělý.

Význam slova, termín, co je to Elipsoid? Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Možnost chyb vyhrazena. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Elipsoid? Potom se o definici podělte s přáteli a kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Termín Elipsoid se nachází v kategorii Matematika

Co znamená pojem Elipsoid? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Elipsoid je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž poloha vůči zadanému bodu (středu) splňuje podmínky dané následující nerovnicí. Pokud bychom znak ≤ nahradili znakem =, rovnici by splňovaly právě body na povrchu elipsoidu.

Popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde

Klíčová slova: popis, pojem, přesný význam, slovník, wiki, Matematika, informace, popis, význam slova, synonymum, Matematika, formulace, termín, definice, přesný výraz

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená Elipsoid? resp. jaká je definice slova Elipsoid? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elipsoid, odpověď na dotaz co je to Elipsoid?. Víte např. kdo to je Pesimista? Znáte a víte kdo je Šibal? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Matematika. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.