Co je to?
Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Co je to Elipsoid? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Elipsoid?

Elipsoid je název pro prostorové těleso. To tvoří množina bodů s danou polohou vůči středu. Pokud by elipsoidem vedly rovinné řezy podle souřadnicových os, jednalo by se o elipsy. Poloosy těchto elips by odpovídaly poloosám elipsoidu. Pokud má elipsoid dvě shodné poloosy, jedná se o sferoid či rotační elipsoid. Elipsoid se shodnými třemi poloosami je koule. Rotační elipsoid může být protáhlý nebo zploštělý.

Význam slova, termín, co je to Elipsoid? Definice výrazu, termínu Elipsoid. Co znamená odborný pojem Elipsoid z kategorie Matematika?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Elipsoid s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Elipsoid je v kategorii Matematika

Co znamená pojem Elipsoid? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Elipsoid je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž poloha vůči zadanému bodu (středu) splňuje podmínky dané následující nerovnicí. Pokud bychom znak ≤ nahradili znakem =, rovnici by splňovaly právě body na povrchu elipsoidu.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Klíčová slova: popis, co to je, co znamená, popis, pojem, přesný význam, formulace, definice, přesný výraz, wiki, význam, termín, synonymum

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Elipsoid? resp. jaká je definice termínu Elipsoid? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elipsoid, odpověď na dotaz co je to Elipsoid?. Víte např. kdo to je Pesimista? Znáte a víte kdo je Šibal? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Elipsoid i v jiných kategoriích (než Matematika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty, kromě krátkých citací je zakázáno kopírovat.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Ať jste chodec, cyklistika nebo automobilista, měl byste znát dopravní značky a jejich význam.