Co je to?
Definice odborného termínu, slova Dělitel. Co znamená pojem Dělitel z kategorie Matematika?

Co je to Dělitel? Význam slova

Co znamená termín Dělitel? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Dělitel je v matematice pojmenování pro prvek, kterým se dělí, užívá se i pro pojem dělitelnosti, kde označuje prvek, který dělí jiné prvky. V aritmetice je dělitel jedním ze členů binárních operací, které probíhají mezi dvěma čísly číselného oboru. Výsledkem tohoto dělení nemusí být celé číslo, rozlišuje se pak dělení beze zbytku nebo se zbytkem.
Při matematických operacích se často hledá největší společný dělitel – tedy takové největší číslo, kterým lze beze zbytku dělit všechna čísla množiny.

Význam slova, termín, co je to Dělitel? Definice odborného termínu, slova Dělitel. Co znamená pojem Dělitel z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Dělitel) můžete sdílet s kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Dělitel patří do sekce Matematika

Co znamená pojem Dělitel? Definice slova, termínu z Wikipedie

Dělitel může být:

1. dělitel (dělení) - prvek, kterým je děleno
2. dělitel (dělitelnost) - prvek dělící jiný prvek beze zbytku

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: co to je, význam slova, vysvětlení, termín, formulace, popis, co znamená, popis, přesný výraz, význam pojmu, význam, přesný význam, heslo

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co to je Dělitel? resp. jaký je přesný význam slova Dělitel? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dělitel, odpověď na dotaz co je to Dělitel?. Víte např. kdo to je Nihilista? Znáte a víte kdo je Workoholik? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Matematika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty, kromě krátkých citací je zakázáno kopírovat.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.