Co je to?
Výraz, termín, definice slova Čtyřúhelník. Co znamená odborný pojem Čtyřúhelník z kategorie Matematika?

Co je to Čtyřúhelník? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Čtyřúhelník?

Čtyřúhelník je pojem z oblasti geometrie. Jedná se o rovinný útvar, mnohoúhelník, který má čtyři vrcholy a čtyři strany. Vnitřní úhly čtyřúhelníku v součtu dávají vždy 360 stupňů. Čtyřúhelník lze úhlopříčkou rozdělit na dva trojúhelníky.
Existuje více druhů čtyřúhelníků, základní dělení je na konvexní a nekonvexní. Čtyřúhelníky jsou například obdélník, čtverec, kosočtverec, tedy rovnoběžníky, dále lichoběžník nebo deltoid.

Význam slova, termín, co je to Čtyřúhelník? Výraz, termín, definice slova Čtyřúhelník. Co znamená odborný pojem Čtyřúhelník z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s vašimi kamarády, známými a přáteli na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Čtyřúhelník patří do sekce Matematika

Klíčová slova: definice, Čtyřúhelník, Matematika, co znamená, Čtyřúhelník, význam, přesný význam, význam pojmu, slovo, termín, formulace, Matematika, pojem, co to je, vysvětlení, popis

Co znamená pojem Čtyřúhelník? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Čtyřúhelník je rovinný geometrický útvar, mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy a čtyřmi stranami.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Čtyřúhelník? resp. co to je Čtyřúhelník? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Čtyřúhelník, odpověď na dotaz co je to Čtyřúhelník?. Víte např. kdo to je Zlatokopka? Znáte a víte kdo je Karel Komárek? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Matematika. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.