Co je to?
Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Co je to Aritmetický průměr? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Aritmetický průměr?

Aritmetický průměr je název veličiny užívané především ve statistice. Bývá označován jako obvyklá hodnota ze souboru mnoha hodnot. Aritmetický průměr se zjišťuje součtem hodnot, který je pak vydělen jejich počtem.
Při používání aritmetického průměru dochází často k chybám. Často se používá tam, kde by bylo vhodné využít jinou veličinu (např. medián) a poskytuje pak zcela zkreslené údaje, ze kterých není možno vycházet. Proto bývá vhodné uvádět u aritmetického průměru i směrodatnou odchylku.

Význam slova, termín, co je to Aritmetický průměr? Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Aritmetický průměr sdílejte s kolegy na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Aritmetický průměr je v kategorii Matematika

Klíčová slova: vysvětlení, informace, slovo, popis, wiki, co znamená, pojem, význam, význam pojmu, synonymum, význam slova, Matematika, formulace, termín, Aritmetický průměr, heslo

Co znamená pojem Aritmetický průměr? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné („x̄“) , popř. řeckým písmenem μ.

Popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Aritmetický průměr? resp. co se přesně ukrývá za slovem Aritmetický průměr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aritmetický průměr, odpověď na dotaz co je to Aritmetický průměr?. Víte např. kdo to je Osoba blízká? Znáte a víte kdo je Pokrytec? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Aritmetický průměr i v jiných kategoriích (než Matematika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.