Co je to?
Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Co je to Aritmetický průměr? Význam slova

Co znamená termín Aritmetický průměr? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Aritmetický průměr je název veličiny užívané především ve statistice. Bývá označován jako obvyklá hodnota ze souboru mnoha hodnot. Aritmetický průměr se zjišťuje součtem hodnot, který je pak vydělen jejich počtem.
Při používání aritmetického průměru dochází často k chybám. Často se používá tam, kde by bylo vhodné využít jinou veličinu (např. medián) a poskytuje pak zcela zkreslené údaje, ze kterých není možno vycházet. Proto bývá vhodné uvádět u aritmetického průměru i směrodatnou odchylku.

Význam slova, termín, co je to Aritmetický průměr? Definice výrazu, termínu Aritmetický průměr. Co znamená odborný pojem Aritmetický průměr z kategorie Matematika?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Aritmetický průměr) můžete sdílet s kolegy na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Aritmetický průměr patří do sekce Matematika

Co znamená pojem Aritmetický průměr? Definice slova, termínu z Wikipedie

Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad názvem proměnné („x̄“) , popř. řeckým písmenem μ.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: co znamená, přesný výraz, co to je, popis, popis, Matematika, synonymum, slovník, význam slova, přesný význam, Matematika, termín, Aritmetický průměr, wiki, definice

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je přesný význam slova Aritmetický průměr? resp. co to je Aritmetický průměr? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Aritmetický průměr, odpověď na dotaz co je to Aritmetický průměr?. Víte např. kdo to je Soumař? Znáte a víte kdo je Endokrinolog? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Aritmetický průměr hledat i v jiných kategoriích (než Matematika) U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.