Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Poezie. Co znamená pojem Poezie z kategorie Literatura?

Co to je Poezie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Poezie?

Mezi základní druhy literatury patří drama, próza a poezie. Poezie se též dá nazvat básnictvím. Toto umělecké dílo se od běžné mluvy odlišuje používáním specifických uměleckých prostředků.
Do středověku existovalo minimum děl psaných jinak, než básnickou formou. Poezie byla převažujícím žánrem až do osmnáctého století. Devatenácté století se neslo ve vyrovnaném stavu mezi poezií a prózou, zatímco století dvacáté plně ovládla próza.
Próza se ještě dále dělí podle přítomnosti či absence děje. Rozdělujeme epickou, lyrickou a lyricko-epickou poezii.

Význam slova, termín, co je to Poezie? Odborný termín, výraz, slovo Poezie. Co znamená pojem Poezie z kategorie Literatura?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text se známými na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Poezie je v kategorii Literatura

Klíčová slova: slovo, synonymum, přesný význam, Literatura, vysvětlení, co znamená, informace, termín, význam pojmu, Literatura, Poezie, formulace, popis, význam, přesný výraz, význam slova

Co znamená pojem Poezie? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Poezie (z řeckého poiésis - tvorba) je básnictví. Poezie je vedle prózy a dramatu základním druhem literatury. Autor toho druhu umění je označován za básníka, resp. básnířku.

Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků (rým, rytmus, metrum, obraznost nebo symbolika).

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Poezie? resp. co se skrývá pod slovem Poezie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Poezie, odpověď na dotaz co je to Poezie?. Víte např. kdo to je Paleontolog? Znáte a víte kdo je Archanděl Michael? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Literatura). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.