Co je to?
Definice výrazu, termínu Mýtus. Co znamená odborný pojem Mýtus z kategorie Literatura?

Co je to Mýtus? Význam slova

Co znamená termín Mýtus? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Mýtus neboli báje je tradiční vyprávění, které "vysvětluje" např. stvoření světa nebo jiné otázky, na něž lidé ve starověku neznali odpovědi. V mýtech často vystupují bohové. V dnešní době se výraz mýtus používá pro nepravdu, fámu, pověru, kterou není snadné vymýtit.

Význam slova, termín, co je to Mýtus? Definice výrazu, termínu Mýtus. Co znamená odborný pojem Mýtus z kategorie Literatura?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kolegy na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Mýtus se nachází v kategorii Literatura

Klíčová slova: formulace, přesný význam, co to je, slovo, definice, význam slova, popis, slovník, informace, termín, význam pojmu, přesný výraz, Literatura, Mýtus, co znamená, Mýtus

Co označuje termín Mýtus? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky. Vznikl totiž v neproblematickém světě, kde pro individuální tázání a pochybnosti nebylo místo. Je to tradovaný příběh (řetězec příběhů či vyprávění), které nesdělují informace, nýbrž vyvolávají prostřednictvím obrazů dojem hlubšího porozumění celku světa nebo nějaké jeho podstatné části v jejich významu pro lidský život.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Mýtus? resp. co přesně označuje termín Mýtus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mýtus, odpověď na dotaz co je to Mýtus?. Víte např. kdo to je Cizinec? Znáte a víte kdo je William Shakespeare? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Literatura. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.