Co je to?
Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je druh narušení vývoje řeči. Jeho projevem je ztížená schopnost popřípadě neschopnost naučit se verbální komunikaci, přestože podmínky rozvoje řečových schopností jsou splněny. Příčinou je porucha zpracování řečových signálů v centru, postižený tedy vše slyší, ale jeho mozek a nervová soustava neumějí správně zpracovat podněty přicházející z okolí. Nejedná se tedy o poruchu smysl jako je zrak nebo sluch.
Vývojovou dysfázii může způsobit problém v průběhu těhotenství matky nebo při porodu či v poporodní době. Často je tato porucha dědičná a je četnější u chlapců. Projevuje se opožděním ve vývoji řeči – dítě nemá odpovídající slovní zásobu, neumí spojit slova do vět nebo tvoří jen věty krátké, slova komolí, dopouští se gramatických chyb, nemá správný slovosled a podobně. Dalším projevem je patlavost, kdy dítě zaměňuje výslovnost hlásek a mluví nesrozumitelně, jeho vývoj je nerovnoměrný, vnímání je narušené, podobně jako lateralita a motorika.

Význam slova, termín, co je to Vývojová dysfázie? Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Vývojová dysfázie s vašimi známými a kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Vývojová dysfázie se nachází v kategorii Lékařství

Klíčová slova: význam, význam slova, Lékařství, formulace, Lékařství, slovník, termín, význam pojmu, slovo, přesný význam, popis, co to je, informace, wiki, heslo, co znamená

Ve Wikipedii se o termínu Vývojová dysfázie píše následující

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vzniká jako následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je tím lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center. Postižení CNS je tedy spíš difusní, ne ložiskové. Zasahuje celou centrální korovou oblast a podle vážnosti postižení se pak manifestuje různou hloubkou příznaků.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Vývojová dysfázie? resp. co vlastně znamená slovo Vývojová dysfázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vývojová dysfázie, odpověď na dotaz co je to Vývojová dysfázie?. Víte např. kdo to je Medik? Znáte a víte kdo je Antisemita? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Lékařství). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.