Co je to?
Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Co je to Vývojová dysfázie? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je druh narušení vývoje řeči. Jeho projevem je ztížená schopnost popřípadě neschopnost naučit se verbální komunikaci, přestože podmínky rozvoje řečových schopností jsou splněny. Příčinou je porucha zpracování řečových signálů v centru, postižený tedy vše slyší, ale jeho mozek a nervová soustava neumějí správně zpracovat podněty přicházející z okolí. Nejedná se tedy o poruchu smysl jako je zrak nebo sluch.
Vývojovou dysfázii může způsobit problém v průběhu těhotenství matky nebo při porodu či v poporodní době. Často je tato porucha dědičná a je četnější u chlapců. Projevuje se opožděním ve vývoji řeči – dítě nemá odpovídající slovní zásobu, neumí spojit slova do vět nebo tvoří jen věty krátké, slova komolí, dopouští se gramatických chyb, nemá správný slovosled a podobně. Dalším projevem je patlavost, kdy dítě zaměňuje výslovnost hlásek a mluví nesrozumitelně, jeho vývoj je nerovnoměrný, vnímání je narušené, podobně jako lateralita a motorika.

Význam slova, termín, co je to Vývojová dysfázie? Definice výrazu, termínu Vývojová dysfázie. Co znamená odborný pojem Vývojová dysfázie z kategorie Lékařství?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice co je to Vývojová dysfázie? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Vývojová dysfázie je v kategorii Lékařství

Klíčová slova: Vývojová dysfázie, termín, heslo, vysvětlení, slovník, definice, Lékařství, pojem, význam slova, popis, Vývojová dysfázie, význam, slovo, co znamená, význam pojmu, wiki

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Vývojová dysfázie? resp. jaký je význam slova Vývojová dysfázie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vývojová dysfázie, odpověď na dotaz co je to Vývojová dysfázie?. Víte např. kdo to je Wolverine? Znáte a víte kdo je Antisemita? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů podle různých oborů. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Lékařství). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.