Co je to?
Definice výrazu, termínu Protonová léčba. Co znamená odborný pojem Protonová léčba z kategorie Lékařství?

Co je to Protonová léčba? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Protonová léčba

Protonová léčba je druh léčení, který se využívá především při léčbě nádorů, nacházejících se ve velmi citlivých a rizikových oblastech, a nádorů, které vyžadují maximum léčebné látky. Jedná se například o mozkové nádory, nádorová onemocnění u dětí, lymfomy, nádory krku a hlavy a karcinomy prostaty, jater a slinivky.
Při protonové léčbě je nemocná tkáň ozařována cíleným proudem protonů. Toto přesné zacílení je předností protonové léčby, která je jinak mnohem dražší než ostatní typy radioterapie.

Význam slova, termín, co je to Protonová léčba? Definice výrazu, termínu Protonová léčba. Co znamená odborný pojem Protonová léčba z kategorie Lékařství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Protonová léčba s kamarády na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Protonová léčba je v kategorii Lékařství

Klíčová slova: wiki, Lékařství, termín, popis, význam pojmu, Protonová léčba, pojem, slovo, přesný význam, heslo, Lékařství, význam, co znamená, Protonová léčba, slovník, vysvětlení

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Protonová léčba?

Protonová terapie neboli radioterapie protonovým svazkem je druhem ozařovací léčby, která je indikována především v onkologii. Terapeutický svazek je tvořen protony (těžká nabitá částice), urychlenými na vysoké energie a zacílenými do ozařovaného objemu pacienta. Oproti konvenčním druhům zevní megavoltážní radioterapie využívá příznivějšího terapeutického poměru; tedy stejných terapeutických účinků za současného snížení zátěže zdravých tkání.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Protonová léčba? resp. co vlastně znamená slovo Protonová léčba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Protonová léčba, odpověď na dotaz co je to Protonová léčba?. Víte např. kdo to je Miroslav Mareš? Znáte a víte kdo je Jitka Čvančarová? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Lékařství. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.