Co je to?
Definice výrazu, termínu Nocebo. Co znamená odborný pojem Nocebo z kategorie Lékařství?

Co je to Nocebo? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Nocebo

Nocebo je pojmenování efektu, při kterém člověk předpokládá, že způsob a prostředky jeho léčby jeho zdravotní stav spíše zhoršují, než léčí, a v důsledku tohoto přesvědčení pak skutečně dojde ke zhoršení. Nocebo je latinské slovo a jeho význam v překladu je uškodím. Při experimentech s nocebem se pacientům podává neškodná látka, ale jsou informováni o tom, že se budou projevovat vedlejší účinky. Velký počet účastníků pak tyto účinky zaznamená.
Proč nocebo takto funguje, není bezpečně prokázáno, ovšem předpokládá se propojení pacientovy mysli s předjímáním na základě předcházejících zkušeností. Lékař pak musí zvážit, kolik informací by měl pacientovi sdělit, aby tento efekt nevyvolával.

Význam slova, termín, co je to Nocebo? Definice výrazu, termínu Nocebo. Co znamená odborný pojem Nocebo z kategorie Lékařství?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Nocebo je v kategorii Lékařství

Klíčová slova: Nocebo, wiki, termín, synonymum, význam pojmu, Nocebo, co to je, přesný výraz, význam, přesný význam, co znamená, pojem, heslo, definice, informace, Lékařství

Co označuje termín Nocebo? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Nocebo efekt se projevuje, když lidé očekávají, že léčba nebo její způsob zhorší jejich zdravotní stav a ten se v důsledku jejich očekávání skutečně zhorší. Je opakem placebo efektu.[1][2]
Slovo nocebo pochází z latiny a překládá se jako uškodím.
Efekt nastává například v situaci, kdy je pacientovi podána neutrálně působící látka, ale je mu oznámeno, že se projeví vedlejší účinky. Při experimentech, které byly v této souvislosti provedeny, buď všichni nebo velká část účastníků tyto vedlejší příznaky zaznamenala. Nastává ale také, pokud je jen oznámená cena léčby velká.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Nocebo? resp. co je to Nocebo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nocebo, odpověď na dotaz co je to Nocebo?. Víte např. kdo to je Éterická bytost? Znáte a víte kdo je Antonín Koniáš? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Lékařství). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.