Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Homeopatie. Co znamená pojem Homeopatie z kategorie Lékařství?

Co to je Homeopatie? Význam slova

Co znamená termín Homeopatie? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Homeopatie je alternativní léčebná metoda. Homeopatie zkoumá pacienta a jeho příznaky jako celek a stejným způsobem se pak i léčí. Používá pravidlo léčby stejného stejným nebo podobným, tzn., že jako lék se podávají naředěné látky, které by v normální koncentraci vyvolaly příznaky choroby, jež má být léčena.
Účinnost této metody nebyla prokázána vědecky, lékaři homeopatii považují za kontroverzní. V některých zemích je homeopatie oficiální metodou, v některých je dokonce zakázána.

Význam slova, termín, co je to Homeopatie? Odborný termín, výraz, slovo Homeopatie. Co znamená pojem Homeopatie z kategorie Lékařství?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Homeopatie doporučujeme sdílet s přáteli na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Homeopatie se nachází v sekci Lékařství

Klíčová slova: Lékařství, termín, slovník, heslo, Homeopatie, pojem, Lékařství, synonymum, co znamená, popis, co to je, definice, formulace, informace, přesný význam, wiki

Co označuje termín Homeopatie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny, která je považována za pseudovědu. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné). Stupeň zředění je často tak vysoký, že daleko přesahuje Avogadrovu konstantu, v přípravku se tedy s největší pravděpodobností nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky. Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány, naopak v rozsáhlých studiích se nepodařilo potvrdit, že by měla homeopatie účinek lepší než placebo; homeopatie je tedy v medicínském kontextu přinejmenším kontroverzní záležitostí.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaká je definice slova Homeopatie? resp. co přesně označuje termín Homeopatie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Homeopatie, odpověď na dotaz co je to Homeopatie?. Víte např. kdo to je Jiří Dienstbier? Znáte a víte kdo je Mahulena Bočanová? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Lékařství. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.