Co je to?
Definice výrazu, termínu Hermafrodit. Co znamená odborný pojem Hermafrodit z kategorie Lékařství?

Co je to Hermafrodit? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hermafrodit

Hermafrodit je označení pro takový druh živočicha nebo pro jedince, který vytváří současně spermie i vajíčka. Jeho tělo je vybaveno varlaty i vaječníky nebo má obojetnou pohlavní žlázu. Hermafroditi jsou běžní mezi měkkýši, pláštěnci, kroužkovci a ploštěnci, patří k nim i některé druhy ryb. Samo označení hermafrodit má svůj původ v řeckých bájích, kde vznikla oboupohlavní bytost spojením nymfy a krásného Hermafrodita.
Hermafroditem může být jedinec trvale od svého narození, některé živočišné druhy mohou pohlaví střídat – například různé druhy ryb. Část hermafroditů se rozmnožuje sebeoplozováním, například parazité nebo v rostlinné říši samosprašné rostliny. U člověka může jít o osobu se základy obou pohlavních orgánů, ovšem funkční bývají buď varlata, nebo vaječníky, popřípadě nejsou funkční žádné pohlavní orgány.

Význam slova, termín, co je to Hermafrodit? Definice výrazu, termínu Hermafrodit. Co znamená odborný pojem Hermafrodit z kategorie Lékařství?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Hermafrodit sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Hermafrodit je v kategorii Lékařství

Klíčová slova: co to je, slovo, heslo, informace, slovník, pojem, popis, Lékařství, co znamená, definice, Lékařství, význam, termín, Hermafrodit, Hermafrodit, vysvětlení

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Hermafrodit můžete dozvědět následující

Hermafrodit (též obojetník) je živočich schopný produkovat současně vajíčka i spermie. Hermafrodit má buďto varlata i vaječníky, nebo jsou oba tyto orgány nahrazeny tzv. obojetnou pohlavní žlázou.
K hermafroditům patří mnozí měkkýši (mimo hlavonožců a mlžů), ploštěnci, kroužkovci, pláštěnci, ale i třeba některé ryby.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Hermafrodit? resp. co označuje slovo Hermafrodit? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hermafrodit, odpověď na dotaz co je to Hermafrodit?. Víte např. kdo to je Sládek? Znáte a víte kdo je Daniel Herman? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Lékařství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.