Co je to?
Definice výrazu, termínu Memento mori. Co znamená odborný pojem Memento mori z kategorie Latina?

Co je to Memento mori? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Memento mori?

Memento mori znamená "pamatuj na smrt". Ve středověku to bylo upozornění na pomíjivost života, na jeho dočasnost a časovou ohraničenost se záměrem, aby se člověk choval v souladu s mravními zásadami. Setkáme se s ním i ve výtvarném umění (obrazy, sochy, plastiky), kde mívá podobu lebky se zkříženými hnáty nebo přesýpacích hodin, oboje pak opět označuje krátkost času, která nám byla vyměřena. Postoj ke smrti byl ve středověku totiž úplně jiný než dnes, byla brána jako běžná a nevyhnutelná součást života a lidé s ní přicházeli do kontaktu naprosto běžně.

Význam slova, termín, co je to Memento mori? Definice výrazu, termínu Memento mori. Co znamená odborný pojem Memento mori z kategorie Latina?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Memento mori sdílejte s přáteli a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Memento mori je v kategorii Latina

Klíčová slova: význam pojmu, slovník, Latina, vysvětlení, slovo, informace, formulace, pojem, heslo, synonymum, Memento mori, termín, co znamená, wiki, přesný význam, Latina

Co znamená pojem Memento mori? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Memento mori (latinsky: pamatuj na smrt; pamatuj, že jsi smrtelný) je mravní zásada, často citovaná ve středověku a raném novověku, jež upozorňuje člověka, aby nikdy nezapomínal na svou pomíjivost a připravoval se na smrt. Zároveň jde o umělecký motiv, založený na ztvárnění smrti a smrtelnosti a ve výtvarném umění často využívající symboly jako lidská kostra a její části (smrt) nebo přesýpací hodiny (krátkost času).

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Memento mori? resp. jaký je význam slova Memento mori? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Memento mori, odpověď na dotaz co je to Memento mori?. Víte např. kdo to je Stephen Hawking? Znáte a víte kdo je Sociolog? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Latina. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.