Co je to?
Výraz, termín, definice slova Elementární. Co znamená odborný pojem Elementární z kategorie Latina?

Co je to Elementární? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Elementární

Elementární je pojem pocházející z latiny. Označuje cosi základního, jednoduchého, z čeho se složitější předměty, jevy nebo skutečnosti skládají či odvozují.
Slovo se používá v mnoha oborech, elementární jsou například chemické prvky, živly, funkce, částice, buňky a další. Je odvozeno ze slova elementum, čili prvek nebo písmeno. Prvek sám se nazývá element.

Význam slova, termín, co je to Elementární? Výraz, termín, definice slova Elementární. Co znamená odborný pojem Elementární z kategorie Latina?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s blízkými na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Elementární patří do kategorie Latina

Klíčová slova: slovo, význam, co znamená, přesný výraz, Latina, informace, termín, pojem, wiki, synonymum, přesný význam, slovník, Elementární, formulace, co to je, Latina

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Elementární? resp. jaká je definice termínu Elementární? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Elementární, odpověď na dotaz co je to Elementární?. Víte např. kdo to je Marek Benda? Znáte a víte kdo je Robert Kiyosaki? Ke každému slovo může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Elementární i v jiných kategoriích (než Latina). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, významy slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.