Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Muzeum. Co znamená pojem Muzeum z kategorie Kultura?

Co to je Muzeum? Význam slova

Co znamená termín Muzeum? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Muzeum je instituce, jejímž cílem je uchování hmotných pramenů, které mají trvalou hodnotu. Muzeum se soustředí na hmotné doklady o člověku, jeho činnosti a prostředí. Prameny nejen získává a uchovává, ale také zkoumá a vystavuje. Jednotlivé sbírky muzeí jsou studovány a slouží pro další vzdělávání.
Muzeální prameny jsou přístupné veřejnosti v nejrůznějších expozicích. Muzea mohou být všeobecná nebo speciálně zaměřená na určitou činnost nebo obor.

Význam slova, termín, co je to Muzeum? Odborný termín, výraz, slovo Muzeum. Co znamená pojem Muzeum z kategorie Kultura?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice co je to Muzeum? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Muzeum je v kategorii Kultura

Klíčová slova: synonymum, Muzeum, co znamená, Kultura, vysvětlení, wiki, Kultura, formulace, význam slova, heslo, význam pojmu, přesný výraz, definice, pojem, slovo, význam

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Muzeum můžete dozvědět následující

Muzeum (musaion = chrám múz, řecky mouseion) je podle definice Mezinárodní muzejní rady stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Muzeum? resp. co označuje slovo Muzeum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Muzeum, odpověď na dotaz co je to Muzeum?. Víte např. kdo to je Daňový rezident? Znáte a víte kdo je Portýr? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Kultura). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.