Co je to?
Definice výrazu Kultura. Co znamená odborný pojem Kultura z kategorie Kultura?

Co to je Kultura? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Kultura?

Význam slova kultura se v průběhu věků značně měnil. Původně se slovo výlučně týkalo pěstování užitkových plodin. Už ve starověkém Římě se však objevilo jako metafora, kterou Marcus Tullius Cicero překládal Platónův pojem "péče o duši".
Od šestnáctého století se kultura plně využívá pro označení vybraných lidských činností, převážně uměleckých. Do kultury spadá literatura, hudba, umění a občas se k ní řadí i věda a filosofie. Výzkumem kultury se zabývá speciální věda, která se nazývá kulturologie.

Význam slova, termín, co je to Kultura? Definice výrazu Kultura. Co znamená odborný pojem Kultura z kategorie Kultura?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s přáteli na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Kultura patří do sekce Kultura

Klíčová slova: význam, co to je, přesný význam, Kultura, wiki, slovo, heslo, co znamená, vysvětlení, Kultura, termín, význam pojmu, význam slova, přesný výraz, informace, slovník

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Kultura dozvíte následující

Kultura (lat. cultura, „co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Studiem kultury se zabývá hlavně kulturologie, ale i sociologie, kulturní antropologie a další vědy.

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Kultura? resp. co přesně označuje termín Kultura? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kultura, odpověď na dotaz co je to Kultura?. Víte např. kdo to je Emma Watson? Znáte a víte kdo je Kim Kardashian? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Kultura. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?