Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Klišé. Co znamená pojem Klišé z kategorie Kultura?

Co to je Klišé? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Klišé?

Klišé pochází z francouzského slova cliché, což značí kopii, otisk, stereotyp. Původně se pojem klišé užíval v oboru typografie, kde označoval destičku s často se opakujícím stejným textem. Přenesený a častěji užívaný význam slova klišé je časté opakování slovních spojení, kdy slova kvůli častému a bezmyšlenkovitému opakování ztrácejí svůj smysl a stávají se všedními a frázovitými. Klišé se velmi často vyskytují v žurnalistice, v nejrůznějších projevech, ale i v umělecké oblasti.

Význam slova, termín, co je to Klišé? Odborný termín, výraz, slovo Klišé. Co znamená pojem Klišé z kategorie Kultura?

Chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Klišé můžete sdílet s kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Klišé je v kategorii Kultura

Klíčová slova: formulace, vysvětlení, Kultura, termín, význam slova, přesný význam, slovník, heslo, význam, slovo, pojem, Kultura, Klišé, popis, synonymum, co znamená

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Klišé můžete dozvědět následující

Klišé (z fr. cliché) znamená obtisk, identickou kopii, stereotyp. V původním významu v typografii znamenalo destičku s neměnným, často opakovaným textem, která vznikla jako otisk sazby a nemusela se znovu sázet. Později štoček, destičku s vystouplou kresbou nebo obrázky pro tisk z výšky (knihtisk).

Odtud v přeneseném významu myšlenkový stereotyp, často opakované spojení představ nebo slov (slovní spojení). Nejčastěji otřelá metafora, která bezmyšlenkovitým opakováním ztratila smysl a stala se konvenční banalitou a frází. Vyskytují se hlavně v novinářské a politické řeči, ale existují i odborná, výtvarná nebo filmová klišé.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Klišé? resp. co znamená Klišé? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Klišé, odpověď na dotaz co je to Klišé?. Víte např. kdo to je Elvis Presley? Znáte a víte kdo je Jennifer Lawrence? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Kultura). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Nezapomeňte navštívit partnerskou stránku s tapetami na plochu PC. Na výběr máte z stovky kvalitních fotografií ve vysokých rozlišeních.