Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hipster. Co znamená pojem Hipster z kategorie Kultura?

Co to je Hipster? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Hipster

Termín "hipster" označuje současnou městskou subkulturu teenagerů i mladých mužů do třiceti let. Hipsteři patří ke střední třídě, je pro ně typický příklon k nezávislé hudbě, vlastním stylům oblékání, liberálními postoji, pokrokovými politickými názory a alternativními způsoby života. Jsou spojeni se stylem hudby zvaným indie. Pojem hipster pochází ze 40. let, ale o hipsterech dnes mluvíme zejména v kontextu doby od 90. let minulého století.

Význam slova, termín, co je to Hipster? Odborný termín, výraz, slovo Hipster. Co znamená pojem Hipster z kategorie Kultura?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Hipster s kolegy na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Hipster je v kategorii Kultura

Co znamená pojem Hipster? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Hipster je termín označující příslušníka společenské subkultury. Jedná se o osobu ve věkovém rozpětí dvacátníků a třicátníků, která si zakládá na tom, že je nezávislá v myšlení, odívání i případné tvorbě. Často přejímá nejnovější trendy v hudbě, módě i dalších kulturních aspektech. Díky tomu je tato subkultura názorově i vzhledově konzistentní.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: formulace, přesný význam, Kultura, termín, Kultura, pojem, popis, slovo, význam, přesný výraz, popis, heslo, vysvětlení, slovník, co znamená

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Hipster? resp. co znamená slovo Hipster? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hipster, odpověď na dotaz co je to Hipster?. Víte např. kdo to je Seladon? Znáte a víte kdo je Whistleblower? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Hipster i v jiných kategoriích (než Kultura). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.