Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Hipster. Co znamená pojem Hipster z kategorie Kultura?

Co to je Hipster? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Hipster?

Termín "hipster" označuje současnou městskou subkulturu teenagerů i mladých mužů do třiceti let. Hipsteři patří ke střední třídě, je pro ně typický příklon k nezávislé hudbě, vlastním stylům oblékání, liberálními postoji, pokrokovými politickými názory a alternativními způsoby života. Jsou spojeni se stylem hudby zvaným indie. Pojem hipster pochází ze 40. let, ale o hipsterech dnes mluvíme zejména v kontextu doby od 90. let minulého století.

Význam slova, termín, co je to Hipster? Odborný termín, výraz, slovo Hipster. Co znamená pojem Hipster z kategorie Kultura?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Hipster s přáteli na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Hipster je v kategorii Kultura

Klíčová slova: co znamená, význam slova, přesný výraz, přesný význam, formulace, termín, heslo, vysvětlení, Hipster, popis, co to je, Kultura, význam pojmu, Hipster, informace, synonymum

Co označuje termín Hipster? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Hipster je termín označující příslušníka společenské subkultury. Jedná se o osobu ve věkovém rozpětí dvacátníků a třicátníků, která si zakládá na tom, že je nezávislá v myšlení, odívání i případné tvorbě. Často přejímá nejnovější trendy v hudbě, módě i dalších kulturních aspektech. Díky tomu je tato subkultura názorově i vzhledově konzistentní.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Hipster? resp. jaký je význam slova Hipster? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hipster, odpověď na dotaz co je to Hipster?. Víte např. kdo to je Fundamentalista? Znáte a víte kdo je Ivo Valenta? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Kultura. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.