Co je to?
Definice odborného termínu, slova Freska. Co znamená pojem Freska z kategorie Kultura?

Co je to Freska? Význam slova

Co znamená termín Freska? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Freska je typ nástěnné malby. Slovo freska pochází z italštiny a fresky byly jako dekorativní prvek interiérů oblíbené především v době renesance, ale existovaly mnohem dříve, již v antice. Freska vzniká tak, že se do ještě vlhké omítky nanášejí barevné pigmenty a výsledná malba tak usychá spolu s podkladem, což zajišťuje, aby se barvy dobře vsákly do omítky.

Význam slova, termín, co je to Freska? Definice odborného termínu, slova Freska. Co znamená pojem Freska z kategorie Kultura?

Texty mohou obsahovat chyby. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Freska) můžete sdílet s přáteli na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Freska patří do sekce Kultura

Co znamená pojem Freska? Definice slova, termínu z Wikipedie

Freska je nástěnná malba zhotovená na vlhké omítce. Název freska pochází z italského al fresco („na čerstvo“) - v protikladu k al secco („na sucho“).

Technika malování fresek byla známa již ve starověku, používala se v Řecku a především v Itálii, ale také v Číně a Indii. Raně křesťanské umění a umění v raného středověku dalo přednost mozaikám, takže umění fresky upadlo na dlouhou dobu téměř v zapomnění. K obnově došlo až koncem 13. století.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: vysvětlení, co to je, termín, co znamená, Kultura, slovo, definice, přesný význam, popis, formulace, význam, Freska, popis

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je přesný význam slova Freska? resp. co to je Freska? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Freska, odpověď na dotaz co je to Freska?. Víte např. kdo to je Xindl X? Znáte a víte kdo je Egocentrik? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Kultura). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty, kromě krátkých citací je zakázáno kopírovat.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?