Co je to?
Definice odborného termínu, slova Darknet. Co znamená pojem Darknet z kategorie Internet?

Co je to Darknet? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Darknet

Darknet je název skryté vrstvy klasického internetu, který však funguje na principu anonymního připojení a umožňuje přímou komunikaci jednotlivých uživatelů prostřednictvím zašifrované decentralizované sítě.
To, co se obvykle odesílá z IP adresy, jde přes různé uzly, které jsou náhodně vybrané, a uživatel je tak neviditelný. Darknet má i své prohlížeče, například Tor, Freenet nebo I2P.

Význam slova, termín, co je to Darknet? Definice odborného termínu, slova Darknet. Co znamená pojem Darknet z kategorie Internet?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Darknet s vašimi známými a kamarády na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Darknet je v kategorii Internet

Klíčová slova: Darknet, vysvětlení, Internet, slovo, co znamená, definice, význam slova, heslo, synonymum, Darknet, co to je, Internet, formulace, termín, popis, význam pojmu

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Darknet? resp. jaká je definice slova Darknet? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Darknet, odpověď na dotaz co je to Darknet?. Víte např. kdo to je Vlakvedoucí? Znáte a víte kdo je Višnu? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Internet. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.