Co je to?
Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Co to je Viskozita? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Viskozita?

Viskozita, jiným slovem vazkost, patří k fyzikálním veličinám. Její jednotkou je Newton sekunda na metr čtvereční, čili Pascal sekunda. Viskozita vyjadřuje poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti mezi sousedními vrstvami při současném proudění skutečné kapaliny. Charakterizuje vnitřní tření a je závislá na tom, jaké jsou přitažlivé síly mezi částicemi.
Ideální kapalina by měla nulovou hodnotu viskozity.

Význam slova, termín, co je to Viskozita? Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Viskozita můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Viskozita je v kategorii Fyzika

Klíčová slova: Viskozita, termín, synonymum, Fyzika, co to je, význam, slovník, pojem, přesný význam, definice, formulace, slovo, wiki, přesný výraz, popis, význam pojmu

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Viskozita? resp. co se skrývá pod slovem Viskozita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Viskozita, odpověď na dotaz co je to Viskozita?. Víte např. kdo to je Alice Bendová? Znáte a víte kdo je Mirek Topolánek? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Fyzika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.