Co je to?
Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Co to je Viskozita? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Viskozita

Viskozita, jiným slovem vazkost, patří k fyzikálním veličinám. Její jednotkou je Newton sekunda na metr čtvereční, čili Pascal sekunda. Viskozita vyjadřuje poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti mezi sousedními vrstvami při současném proudění skutečné kapaliny. Charakterizuje vnitřní tření a je závislá na tom, jaké jsou přitažlivé síly mezi částicemi.
Ideální kapalina by měla nulovou hodnotu viskozity.

Význam slova, termín, co je to Viskozita? Definice výrazu Viskozita. Co znamená odborný pojem Viskozita z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Viskozita s blízkými na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Viskozita se nachází v sekci Fyzika

Klíčová slova: termín, heslo, informace, wiki, Fyzika, Viskozita, co znamená, přesný význam, synonymum, význam pojmu, význam, vysvětlení, formulace, popis, Fyzika

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Viskozita? resp. co to je Viskozita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Viskozita, odpověď na dotaz co je to Viskozita?. Víte např. kdo to je Doktorand? Znáte a víte kdo je Švagrová? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Viskozita i v jiných kategoriích (než Fyzika). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.