Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Objem. Co znamená pojem Objem z kategorie Fyzika?

Co to je Objem? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Objem

Objem je název jedné z veličin. Používá se pro vyjádření a výpočet velikosti prostoru, zabíraného určitým tělesem. V pojetí matematickém se jedná o míru, která je charakteristická pro určitou vymezenou část celkového prostoru.
Objem se značí písmenem V, jeho základní jednotkou je krychlový metr. Je možno setkat se i s neoficiálním označením kubík. Dalšími odvozenými jednotkami jsou decimetr, centimetre a milimetr krychlový.

Význam slova, termín, co je to Objem? Odborný termín, výraz, slovo Objem. Co znamená pojem Objem z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s přáteli na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Objem je v kategorii Fyzika

Klíčová slova: heslo, synonymum, význam pojmu, Fyzika, význam slova, informace, wiki, definice, přesný výraz, význam, pojem, termín, slovo, Fyzika, Objem, slovník

Co označuje termín Objem? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru.
Symbol veličiny: V (angl. volume)
Jednotka SI: metr krychlový, značka jednotky: m³, lidově zvaný kubík.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Objem? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Objem? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Objem, odpověď na dotaz co je to Objem?. Víte např. kdo to je Optimista? Znáte a víte kdo je Klára Vytisková? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Fyzika). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, popisy termínů, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.