Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Objem. Co znamená pojem Objem z kategorie Fyzika?

Co to je Objem? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Objem

Objem je název jedné z veličin. Používá se pro vyjádření a výpočet velikosti prostoru, zabíraného určitým tělesem. V pojetí matematickém se jedná o míru, která je charakteristická pro určitou vymezenou část celkového prostoru.
Objem se značí písmenem V, jeho základní jednotkou je krychlový metr. Je možno setkat se i s neoficiálním označením kubík. Dalšími odvozenými jednotkami jsou decimetr, centimetre a milimetr krychlový.

Význam slova, termín, co je to Objem? Odborný termín, výraz, slovo Objem. Co znamená pojem Objem z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Objem s partnery, kolegy a kamarády na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Objem je v kategorii Fyzika

Co znamená pojem Objem? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso. Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru.
Symbol veličiny: V (angl. volume)
Jednotka SI: metr krychlový, značka jednotky: m³, lidově zvaný kubík.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: Fyzika, definice, formulace, co to je, Fyzika, vysvětlení, přesný výraz, popis, co znamená, význam, informace, wiki, heslo, slovo, pojem

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Objem? resp. co znamená slovo Objem? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Objem, odpověď na dotaz co je to Objem?. Víte např. kdo to je Seladon? Znáte a víte kdo je Pat a Mat? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Objem v jiné sekci než Fyzika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.