Co je to?
Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co to je Energie? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Energie

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.

Význam slova, termín, co je to Energie? Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Energie s blízkými na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Energie se nachází v sekci Fyzika

Co znamená pojem Energie? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: formulace, slovník, synonymum, definice, Fyzika, heslo, termín, Fyzika, význam, význam slova, co znamená, informace, Energie, co to je, pojem

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Energie? resp. co to je Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Leader? Znáte a víte kdo je Nihilista? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Energie v jiné sekci než Fyzika. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.