Co je to?
Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co to je Energie? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Energie

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.

Význam slova, termín, co je to Energie? Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Energie můžete sdílet s kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Energie je v kategorii Fyzika

Klíčová slova: slovo, význam, Energie, slovník, wiki, heslo, co znamená, synonymum, formulace, Fyzika, Energie, co to je, pojem, popis, význam pojmu, vysvětlení

Wikipedie píše o slovu Energie?

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Energie? resp. co znamená slovo Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Honimír? Znáte a víte kdo je Leader? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Fyzika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.