Co je to?
Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co to je Energie? Význam slova

Co znamená termín Energie? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.

Význam slova, termín, co je to Energie? Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Uvedené informace jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Energie se nachází v kategorii Fyzika

Klíčová slova: Fyzika, pojem, termín, heslo, co znamená, slovník, formulace, slovo, informace, vysvětlení, přesný význam, co to je, Energie, wiki, Fyzika, význam

Co znamená pojem Energie? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na stránce jste se mohli dozvědět: co je to Energie? resp. co se skrývá pod slovem Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Karel Dolejší? Znáte a víte kdo je Leader? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto termín Energie hledat i v jiných kategoriích (než Fyzika) Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.