Co je to?
Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Co to je Energie? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Energie?

Energie je fyzikální veličina. Označuje se písmenem E, její jednotkou je joule (J). Energie vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. Energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, není ji možno zničit ani vytvořit. Její celkové množství je stále stejné, jedná – li se o uzavřenou soustavu.
S energií souvisí další veličiny. Příkon, množství energie spotřebované za časovou jednotku, a účinnost, poměr mezi vydanou a dodanou energií. Všechny formy energie nejsou doposud známé.

Význam slova, termín, co je to Energie? Definice výrazu Energie. Co znamená odborný pojem Energie z kategorie Fyzika?

Možnost chyb vyhrazena. Text napsán pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Energie? Potom se o definici podělte se známými na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Energie je v sekci Fyzika

Co znamená pojem Energie? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). Energie je popsána stavovou veličinou. Energie může mít různé formy. Existuje např. kinetická energie (tu lze spočítat dle formule Ek = ½ m·v2) a konfigurační (polohové či potenciální) energie (dané vzájemnou polohou a přitahováním nebo odpuzováním částic, např. gravitací nebo magnetismem).

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: vysvětlení, pojem, popis, význam pojmu, popis, Fyzika, význam slova, informace, co znamená, definice, slovo, termín, heslo

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Energie? resp. co znamená slovo Energie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Energie, odpověď na dotaz co je to Energie?. Víte např. kdo to je Leader? Znáte a víte kdo je Nihilista? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Energie i v jiných kategoriích (než Fyzika). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty, kromě krátkých citací je zakázáno kopírovat.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.