Co je to?
Výraz, termín, definice slova Nihilismus. Co znamená odborný pojem Nihilismus z kategorie Filozofie?

Co je to Nihilismus? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Nihilismus

Nihilismus je termín odvozený z latinského slova nihil, tedy nic. Jedná se o přístup člověka nebo filozofický názor, jehož základem je odmítání a popírání, především společenských zvyk, hodnot, tradičních autorit i možnosti skutečného poznání. Často se tento pojem užívá v nelichotivém významu, kdy se takto označují postoje některých jedinců.
Nejdříve se slovo nihilizmus používalo v církvi pro pojmenování těch, kteří nechtěli uznávat křesťanství a odmítali Boží zjevení. Později se jednalo o zastánce názoru, že Kristus není samostatná osoba a tudíž není ničím. Existují různé druhy nihilizmu, liší se od sebe tím, co popírají – pravdu a poznání, autority a mravní hodnoty, politiku (ruští anarchisté), cenu a smysl lidského života.

Význam slova, termín, co je to Nihilismus? Výraz, termín, definice slova Nihilismus. Co znamená odborný pojem Nihilismus z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Nihilismus? Pak se o ní podělte se známými na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Nihilismus patří do sekce Filozofie

Klíčová slova: slovo, termín, význam pojmu, význam, co znamená, synonymum, wiki, popis, informace, přesný význam, slovník, co to je, přesný výraz, vysvětlení, pojem, Filozofie

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Nihilismus dozvíte následující

Nihilismus (z lat. nihil, nic) je postoj nebo filosofické stanovisko, které pouze popírá a odmítá – například možnost pravdivého poznání (radikální skepse), ale zejména platnost všech hodnot, autorit a podobně. Obvykle se užívá jako hanlivé označení postojů druhých, například ruských „nihilistů“, kteří se ovšem sami pokládali za anarchisty.

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Nihilismus? resp. co označuje slovo Nihilismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Nihilismus, odpověď na dotaz co je to Nihilismus?. Víte např. kdo to je Profesor? Znáte a víte kdo je Zlatý slavík? Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Filozofie). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.