Co je to?
Odborný výraz, definice slova Absolutno. Co znamená pojem Absolutno z kategorie Filozofie?

Co je to Absolutno? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Absolutno

Absolutno znamená nekonečnou, neomezenou, bezpodmínečnou a dokonalou existenci, něco, co existuje samo o sobě a je příčinou všeho ostatního. Absolutno je filozofický pojem, prapříčina všeho. Je nezávislé na čase a prostoru, vše v něm existuje současně.
Absolutno je považováno za základ vesmíru, za univerzální prvek, který je obecnější než atom. Někdy je absolutno personifikováno jako Bůh, všejediná, všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomná bytost.

Význam slova, termín, co je to Absolutno? Odborný výraz, definice slova Absolutno. Co znamená pojem Absolutno z kategorie Filozofie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Absolutno sdílejte s přáteli a kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Absolutno je v kategorii Filozofie

Klíčová slova: termín, slovník, význam, význam slova, definice, informace, Absolutno, přesný výraz, Filozofie, formulace, wiki, Absolutno, heslo, co to je, Filozofie, popis

Co označuje termín Absolutno? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Absolutno či absolutum je ve filosofii věčný, nadprostorový a nadčasový prazáklad věcí, povznesený na mnohost věcí, nad protiklad subjektu a objektu, já a ne-já, ducha a tělo, často identifikovaný s bohem.
Absolutno je nejvyšší jsoucno, které je základem, poslednou příčinou (prapříčinou) všeho co je. Absolutno je bytí nezávislé od žádného jiného bytí, je nepodmíněné, autonomní, dokonalé a existující samo pro sebe a osobě.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Absolutno? resp. co přesně znamená slovo Absolutno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Absolutno, odpověď na dotaz co je to Absolutno?. Víte např. kdo to je Sekerník? Znáte a víte kdo je Luděk Sekyra? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Filozofie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.