Co je to?
Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Co je to Saldo? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Saldo

Saldo je obchodní bilance, která vyjadřuje rozdíl mezi importem a exportem. Dělí se na aktivní nebo pasivní, přičemž v rámci aktivního export převyšuje import, zatímco v pasivním je to přesně naopak. Pro výpočet salda existuje speciální vzoreček.
V České republice vítězilo pasivní saldo, především po roce 1993, což bylo způsobeno rozdělením od Slovenska, poklesem hospodářské výkonnosti kvůli transformaci a ztrátou významných obchodních partnerů z bývalého východního bloku. Po roce 2004 je saldo aktivní, za což nese dík automobilový průmysl a jeho export do zahraničí.

Význam slova, termín, co je to Saldo? Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Saldo s kolegy na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Saldo se nachází v sekci Ekonomie

Klíčová slova: informace, formulace, Ekonomie, vysvětlení, význam pojmu, pojem, synonymum, definice, Saldo, popis, co to je, heslo, přesný výraz, slovo, wiki, slovník

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Saldo?

Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok). Platební bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, příchozí i odchozí zahraniční investice, dary a přesuny finančních prostředků.

Text pochází z webového projektu Wikipedia.cz

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Saldo? resp. jaký je význam pojmu Saldo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Saldo, odpověď na dotaz co je to Saldo?. Víte např. kdo to je Neteř? Znáte a víte kdo je Kacíř? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Ekonomie. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.