Co je to?
Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Co je to Saldo? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Saldo

Saldo je obchodní bilance, která vyjadřuje rozdíl mezi importem a exportem. Dělí se na aktivní nebo pasivní, přičemž v rámci aktivního export převyšuje import, zatímco v pasivním je to přesně naopak. Pro výpočet salda existuje speciální vzoreček.
V České republice vítězilo pasivní saldo, především po roce 1993, což bylo způsobeno rozdělením od Slovenska, poklesem hospodářské výkonnosti kvůli transformaci a ztrátou významných obchodních partnerů z bývalého východního bloku. Po roce 2004 je saldo aktivní, za což nese dík automobilový průmysl a jeho export do zahraničí.

Význam slova, termín, co je to Saldo? Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s blízkými na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Saldo je v sekci Ekonomie

Klíčová slova: definice, termín, význam, Saldo, Ekonomie, co to je, význam pojmu, slovník, formulace, co znamená, popis, slovo, heslo, přesný výraz, informace, wiki

Co znamená pojem Saldo? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok). Platební bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, příchozí i odchozí zahraniční investice, dary a přesuny finančních prostředků.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Saldo? resp. jaká je definice slova Saldo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Saldo, odpověď na dotaz co je to Saldo?. Víte např. kdo to je Tereza Voříšková? Znáte a víte kdo je Kacíř? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Saldo v jiné sekci než Ekonomie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.