Co je to?
Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Co je to Saldo? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Saldo?

Saldo je obchodní bilance, která vyjadřuje rozdíl mezi importem a exportem. Dělí se na aktivní nebo pasivní, přičemž v rámci aktivního export převyšuje import, zatímco v pasivním je to přesně naopak. Pro výpočet salda existuje speciální vzoreček.
V České republice vítězilo pasivní saldo, především po roce 1993, což bylo způsobeno rozdělením od Slovenska, poklesem hospodářské výkonnosti kvůli transformaci a ztrátou významných obchodních partnerů z bývalého východního bloku. Po roce 2004 je saldo aktivní, za což nese dík automobilový průmysl a jeho export do zahraničí.

Význam slova, termín, co je to Saldo? Definice výrazu, termínu Saldo. Co znamená odborný pojem Saldo z kategorie Ekonomie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Saldo s kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Pojem Saldo je v kategorii Ekonomie

Co znamená pojem Saldo? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období (běžně za účetní rok). Platební bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, příchozí i odchozí zahraniční investice, dary a přesuny finančních prostředků.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Klíčová slova: přesný výraz, přesný význam, význam pojmu, heslo, pojem, popis, Ekonomie, formulace, význam slova, termín, Saldo, informace, definice

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Saldo? resp. co je to Saldo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Saldo, odpověď na dotaz co je to Saldo?. Víte např. kdo to je Polyglot? Znáte a víte kdo je Heterosexuál? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Saldo i v jiných kategoriích (než Ekonomie). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty, kromě krátkých citací je zakázáno kopírovat.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.