Co je to?
Definice výrazu Dividenda. Co znamená odborný pojem Dividenda z kategorie Ekonomie?

Co to je Dividenda? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Dividenda

Dividendy se vyplácí akcionářům podle rozhodnutí valné hromady společnosti. Týká se pouze akciových společností. Vyplácí se majitelům akcií a ve většině případů se vyjadřuje pevně danou sumou na jednu akcii. Výška dividendů je jednou z důležitých činitelů týkajících se kurzu akcií. Dividendy se dále daní.
Kladně se u firmy hodnotí, pokud má dopředu pevně nastavená pravidla na vyplácení dividend. Při stanovování výše dividend se uplatňuje více protichůdných vlivů jako kopírování ziskovosti firmy, nemožnost reinvestování vyplacených dividend či pokles dividend.

Význam slova, termín, co je to Dividenda? Definice výrazu Dividenda. Co znamená odborný pojem Dividenda z kategorie Ekonomie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kolegy na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Dividenda je v kategorii Ekonomie

Klíčová slova: Dividenda, synonymum, slovník, význam, Ekonomie, vysvětlení, popis, wiki, přesný výraz, informace, význam pojmu, přesný význam, slovo, co to je, co znamená, termín

Co označuje termín Dividenda? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Dividenda je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady: Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Vyjadřuje se zpravidla pevnou částkou na akcii. Ideální představa je, že výše dividendy závisí především na zisku akciové společnosti po zaplacení daní, ale dividendu může vyplácet i společnost momentálně bez zisku nebo naopak i zisková společnost nemusí vyplácet žádné dividendy.

Výše dividendy je jedním z činitelů, které ovlivňují kurz akcie. Proto se případné výkyvy ceny akcií bezprostředně po vyplacení dividendy mohou tlumit výplatou dividend po částech, například čtvrtletně po čtvrtinách.

Vyše uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Dividenda? resp. jaký je význam pojmu Dividenda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Dividenda, odpověď na dotaz co je to Dividenda?. Víte např. kdo to je Eva Holubová? Znáte a víte kdo je Outsider? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Ekonomie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.