Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Cenný papír. Co znamená pojem Cenný papír z kategorie Ekonomie?

Co to je Cenný papír? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Cenný papír

Cenný papír je definován zákonem o cenných papírech. Může se jednat o akcie, podílové listy, zatimní listy, dluhopisy, různé druhy kuponů, směnky, šeky a další listiny. Hodnotou cenného papíru je částka na něm uvedená.
Cenné papíry se dělí na dvě základní skupiny. Jedná se o cenné papíry na jméno, ne doručitele nebo na řad. Cenný papír na jméno obsahuje jméno oprávněné osoby a není převoditelný. Cenný papír na doručitele nemá určenou osobu a plní se předložiteli. Cenný papír na řad má určenu oprávněnou osobu a je převoditelný.

Význam slova, termín, co je to Cenný papír? Odborný termín, výraz, slovo Cenný papír. Co znamená pojem Cenný papír z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Cenný papír s kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Cenný papír se nachází v sekci Ekonomie

Klíčová slova: termín, co znamená, význam pojmu, definice, význam, přesný význam, informace, formulace, Ekonomie, synonymum, pojem, slovo, vysvětlení, slovník, co to je, význam slova

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Cenný papír?

Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam (= evidence), které inkorporují (obsahují) soukromé právo a toto právo je se svým nosičem pevně spjato. Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenný papír je listina, která je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Cenný papír? resp. co se přesně ukrývá za slovem Cenný papír? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Cenný papír, odpověď na dotaz co je to Cenný papír?. Víte např. kdo to je Pedant? Znáte a víte kdo je Žalobce? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Ekonomie. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?