Co je to?
Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Co je to Back office? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Back office

Back Office je název oddělení ve firmě, podniku nebo finanční instituci, která má na starosti zpracovávání, vypořádávání a kompletní administraci obchodů. Jeho pracovníci zpracovávají došlé objednávky, zadávají je do systémů firmy a pak zpracovávají.
Oddělení back Office připraví fakturační podklady, zajistí dohledání plateb, vyřizuje reklamace a poskytuje podporu činnostem ostatních oddělení. Eviduje také všechny provedené operace.

Význam slova, termín, co je to Back office? Odborný výraz, definice slova Back office. Co znamená pojem Back office z kategorie Ekonomie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Back office s partnery, kolegy a kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Back office patří do kategorie Ekonomie

Klíčová slova: Ekonomie, význam slova, přesný význam, formulace, přesný výraz, definice, informace, význam, heslo, Back office, Ekonomie, pojem, co to je, slovo, termín, popis

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Back office? resp. co to je Back office? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Back office, odpověď na dotaz co je to Back office?. Víte např. kdo to je Karel Zich? Znáte a víte kdo je Řezník? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Ekonomie). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!