Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Akciová společnost. Co znamená pojem Akciová společnost z kategorie Ekonomie?

Co to je Akciová společnost? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Akciová společnost?

Akciová společnost je typem společnosti, jejíž základní kapitál tvoří cenné papíry (akcie). Jejich držitelé mají právo podílet se na řízení společnosti a náleží jim dividenda, tj. podíl ze zisku. Akciová společnost je řazena mezi právnické osoby. Její majetek je rozdělen na určitý počet akcií, s nimiž se obchoduje. Jejich hodnota se podle poptávky a nabídky mění, klesá nebo stoupá. V ČR jsou akciové společnosti povinny vytvářet pro případ ztráty rezervní fond.

Význam slova, termín, co je to Akciová společnost? Odborný termín, výraz, slovo Akciová společnost. Co znamená pojem Akciová společnost z kategorie Ekonomie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Akciová společnost s vašimi kamarády, známými a přáteli na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Akciová společnost je v kategorii Ekonomie

Co znamená pojem Akciová společnost? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z (nehmotných, abstraktních) podílů, ale z akcií, což jsou cenné papíry (nebo zaknihované cenné papíry) tento podíl představující. Vlastníci akcií (akcionáři) mají právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na zisku (dividendu) a související práva a povinnosti.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Klíčová slova: slovo, přesný význam, popis, co to je, Ekonomie, formulace, pojem, Akciová společnost, heslo, popis, definice, přesný výraz, co znamená, synonymum, význam

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Akciová společnost? resp. jaká je definice termínu Akciová společnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akciová společnost, odpověď na dotaz co je to Akciová společnost?. Víte např. kdo to je Zac Efron? Znáte a víte kdo je Šotouš? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Akciová společnost i v jiných kategoriích (než Ekonomie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.