Co je to?
Definice odborného termínu, slova Ledek. Co znamená pojem Ledek z kategorie Chemie?

Co je to Ledek? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Ledek

Ledek je běžné označení pro nerost nitronatrit, chemicky dusičnan sodný. Průmyslově byl využíván jako hnojivo. Je rozpustný ve vodě a pod označením E 251 se používá jako konzervant v masných výrobcích. Hlavní naleziště ledku je v Chile.

Význam slova, termín, co je to Ledek? Definice odborného termínu, slova Ledek. Co znamená pojem Ledek z kategorie Chemie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Ledek můžete sdílet s vašimi kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Ledek je v kategorii Chemie

Klíčová slova: Chemie, pojem, význam slova, vysvětlení, slovo, Chemie, co znamená, heslo, význam pojmu, přesný význam, wiki, slovník, synonymum, co to je, formulace, Ledek

Co znamená pojem Ledek? Definice slova, termínu z Wikipedie

Dusičnan (ledek, nitrát) je sůl kyseliny dusičné, obsahují tedy aniont NO3- o molární hmotnosti 62,01 gramů na mol. Jelikož jsou ledky bohaté na dusík, podstatná část vyrobených dusičnanů se užívá jako hnojiva. Tyto látky mají rovněž vlastnosti oxidačních činidel, proto se užívají v pyrotechnice, kupříkladu na výrobu střelného prachu aj. Dusičnany se vyskytují i v přírodě, existuje několik nerostů s dusičnany, avšak jejich těžba by nebyla schopna pokrýt celosvětovou spotřebu, proto se vyrábí uměle. Dusičnany jsou zastoupeny i v mořské vodě, viz mapu zastoupení. Nadměrné zastoupení dusičnanu v mořské vodě umožňuje život fytoplanktonu (například v oblasti Aljašky), nadměrné zastoupení ve sladké vodě (zejména jezerech) způsobuje množení řas a sinic Téměř všechny dusičnany jsou ve vodě dobře rozpustné.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Ledek? resp. co se přesně ukrývá za slovem Ledek? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ledek, odpověď na dotaz co je to Ledek?. Víte např. kdo to je Císařovna? Znáte a víte kdo je Daniel Prokop? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Chemie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.