Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo DNA. Co znamená pojem DNA z kategorie Chemie?

Co to je DNA? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu DNA

DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu. Ta je nositelkou genetických informací prakticky u všech organismů. Je nezbytná pro život, protože obsahuje program pro jednotlivé buňky. Podle tohoto kódu se pak vyvíjí organismus a získává určité vlastnosti.
DNA se nachází v buněčném jádře organismů, u některých druhů je obsažena v cytoplazmě. DNA se skládá z řetězce nukleotidů. Vlákna DNA tvoří dvoušroubovici, mezi jejímiž bázemi se vytvářejí vodíkové můstky. DNA je nesmírně důležitá nejen v biologii a lékařství, ale i kriminalistice a dalších oborech.

Význam slova, termín, co je to DNA? Odborný termín, výraz, slovo DNA. Co znamená pojem DNA z kategorie Chemie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova DNA sdílet s blízkými na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem DNA patří do sekce Chemie

Klíčová slova: definice, Chemie, přesný význam, slovo, wiki, vysvětlení, co to je, co znamená, přesný výraz, pojem, formulace, heslo, význam, popis, význam slova, synonymum

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu DNA?

Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. U eukaryotických organizmů (jako např. rostliny a živočichové) je DNA hlavní složkou chromatinu, směsi nukleových kyselin a proteinů, a je uložena zejména uvnitř buněčného jádra, zatímco u prokaryot (např. bakterie a archea) se DNA nachází volně v cytoplazmě.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova DNA? resp. co vlastně znamená slovo DNA? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu DNA, odpověď na dotaz co je to DNA?. Víte např. kdo to je Petr Bendl? Znáte a víte kdo je Hacker? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Zkuste proto termín DNA hledat i v jiných kategoriích (než Chemie) U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.