Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo DNA. Co znamená pojem DNA z kategorie Chemie?

Co to je DNA? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu DNA

DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu. Ta je nositelkou genetických informací prakticky u všech organismů. Je nezbytná pro život, protože obsahuje program pro jednotlivé buňky. Podle tohoto kódu se pak vyvíjí organismus a získává určité vlastnosti.
DNA se nachází v buněčném jádře organismů, u některých druhů je obsažena v cytoplazmě. DNA se skládá z řetězce nukleotidů. Vlákna DNA tvoří dvoušroubovici, mezi jejímiž bázemi se vytvářejí vodíkové můstky. DNA je nesmírně důležitá nejen v biologii a lékařství, ale i kriminalistice a dalších oborech.

Význam slova, termín, co je to DNA? Odborný termín, výraz, slovo DNA. Co znamená pojem DNA z kategorie Chemie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo DNA je v kategorii Chemie

Klíčová slova: co znamená, termín, formulace, přesný výraz, popis, synonymum, informace, význam, význam slova, přesný význam, význam pojmu, pojem, Chemie, DNA, definice, co to je

Co znamená pojem DNA? Definice slova, termínu z Wikipedie

Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. U eukaryotických organizmů (jako např. rostliny a živočichové) je DNA hlavní složkou chromatinu, směsi nukleových kyselin a proteinů, a je uložena zejména uvnitř buněčného jádra, zatímco u prokaryot (např. bakterie a archea) se DNA nachází volně v cytoplazmě.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je DNA? resp. jaký je význam slova DNA? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu DNA, odpověď na dotaz co je to DNA?. Víte např. kdo to je Finanční poradce? Znáte a víte kdo je Hacker? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Chemie). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.