Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo DNA. Co znamená pojem DNA z kategorie Chemie?

Co to je DNA? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu DNA

DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu. Ta je nositelkou genetických informací prakticky u všech organismů. Je nezbytná pro život, protože obsahuje program pro jednotlivé buňky. Podle tohoto kódu se pak vyvíjí organismus a získává určité vlastnosti.
DNA se nachází v buněčném jádře organismů, u některých druhů je obsažena v cytoplazmě. DNA se skládá z řetězce nukleotidů. Vlákna DNA tvoří dvoušroubovici, mezi jejímiž bázemi se vytvářejí vodíkové můstky. DNA je nesmírně důležitá nejen v biologii a lékařství, ale i kriminalistice a dalších oborech.

Význam slova, termín, co je to DNA? Odborný termín, výraz, slovo DNA. Co znamená pojem DNA z kategorie Chemie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu DNA s partnery, kolegy a kamarády na Facebooku, Google+ nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz DNA se nachází v kategorii Chemie

Klíčová slova: DNA, Chemie, Chemie, slovník, přesný výraz, slovo, wiki, termín, informace, formulace, vysvětlení, co to je, význam slova, význam pojmu, pojem, definice

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu DNA?

Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry). DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. U eukaryotických organizmů (jako např. rostliny a živočichové) je DNA hlavní složkou chromatinu, směsi nukleových kyselin a proteinů, a je uložena zejména uvnitř buněčného jádra, zatímco u prokaryot (např. bakterie a archea) se DNA nachází volně v cytoplazmě.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo DNA? resp. co se vlastně skrývá pod slovem DNA? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu DNA, odpověď na dotaz co je to DNA?. Víte např. kdo to je Sexuální asistentka? Znáte a víte kdo je Hacker? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Chemie. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.