Co je to?
Odborný výraz, definice slova Borax. Co znamená pojem Borax z kategorie Chemie?

Co je to Borax? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Borax?

Název borax označuje jednoklonný minerál. Tento název pochází z arabštiny, ale ve středověku se mu říkalo tinkal, jelikož byl do Evropy dovážen z Tibetu. Borax pochází z ložisek evaporitů, vzniká vysrážením ve slaných jezerech a jako výkvět na půdách aridních oblastí.
Na Mohsově stupnici tvrdosti má hodnotu 2. Borax může být šedobílý, šedý, bezbarvý, zelený nebo modrý. Rozpustný je ve vodě a v kyselinách. Využívá se jako zdroj boru, v chemickém či potravinářském průmyslu, sklářství, papírenství i zemědělství. Pro tyto účely se borax připravuje také uměle. V přírodě se vyskytuje řídce.

Význam slova, termín, co je to Borax? Odborný výraz, definice slova Borax. Co znamená pojem Borax z kategorie Chemie?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Borax se nachází v sekci Chemie

Klíčová slova: Chemie, definice, formulace, heslo, Borax, pojem, co to je, popis, přesný výraz, slovo, co znamená, přesný význam, wiki, význam, informace, význam slova

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Borax můžete dozvědět následující

Borax (Wallerius, 1748), dříve též tinkal, chemický vzorec Na2[B4O5(OH)4]·8H2O (tetraboritan sodný), je jednoklonný minerál. Název pochází z arabského buraq - bílý. Dřívější název tinkal pochází ze středověku, kdy byl borax do Evropy dovážen z Tibetu.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Borax? resp. jaký je význam pojmu Borax? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Borax, odpověď na dotaz co je to Borax?. Víte např. kdo to je Barbora Šámalová? Znáte a víte kdo je Harpyje? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Chemie). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.