Co je to?
Odborný výraz, definice slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Co je to Vrstevnice? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Vrstevnice?

Vrstevnice je pojmenování křivky, která v terénu i na mapě spojuje body stejné nadmořské výšky, která byla předem určena. Řadí se mezi izolinie. Na mapě se vrstevnice zakreslují s pravidelným výškovým rozdílem, který bývá označen v legendě mapy. Tam, kde se na mapě nacházejí vrstevnice blíže u sebe, je terén tvořen strmým svahem.
U některých křivek se uvádí nadmořská výška buď přímo u vrstevnice, nebo v rámu mapy.

Význam slova, termín, co je to Vrstevnice? Odborný výraz, definice slova Vrstevnice. Co znamená pojem Vrstevnice z kategorie Cestování?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Vrstevnice můžete samozřejmě sdílet se známými na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Vrstevnice je v sekci Cestování

Klíčová slova: pojem, vysvětlení, informace, Cestování, slovo, význam pojmu, přesný význam, co to je, termín, Vrstevnice, slovník, wiki, definice, popis, Cestování, přesný výraz

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Vrstevnice?

Vrstevnice (také izohypsa) je křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten bývá uveden v legendě. Vrstevnice patří mezi izolinie.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Vrstevnice? resp. co znamená Vrstevnice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vrstevnice, odpověď na dotaz co je to Vrstevnice?. Víte např. kdo to je Bašár al-Asad? Znáte a víte kdo je Užitečný idiot? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Cestování). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.