Co je to?
Odborný výraz, definice slova Zvratné zájmeno. Co znamená pojem Zvratné zájmeno z kategorie Český jazyk?

Co je to Zvratné zájmeno? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Zvratné zájmeno?

Zvratné zájmeno je gramatická kategorie. Cílem zvratného slovesa je vyjádření vztahu k věci nebo osobě, která je podmětem té samé věty. Nečiní se rozdíl mezi tím, jestli se jedná o první, druhou nebo třetí osobu.
Zvratným zájmenem může být například tvar se si, sebe, sobě a podobně. Některá slovesa nemohou bez zvratného zájmena existovat. Tento typ zájmen se často využívá také v trpném rodě.

Význam slova, termín, co je to Zvratné zájmeno? Odborný výraz, definice slova Zvratné zájmeno. Co znamená pojem Zvratné zájmeno z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Zvratné zájmeno můžete samozřejmě sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Zvratné zájmeno je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam, co to je, co znamená, definice, termín, Český jazyk, slovník, formulace, význam slova, synonymum, vysvětlení, informace, slovo, heslo, Český jazyk, pojem

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Zvratné zájmeno? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Zvratné zájmeno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zvratné zájmeno, odpověď na dotaz co je to Zvratné zájmeno?. Víte např. kdo to je Světec? Znáte a víte kdo je Bedřich Smetana? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Český jazyk. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.