Co je to?
Definice výrazu Syntaktická chyba. Co znamená odborný pojem Syntaktická chyba z kategorie Český jazyk?

Co to je Syntaktická chyba? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Syntaktická chyba

Syntaktická chyba je označení pro nějaký nedostatek ve skladbě. Skladba v češtině zahrnuje zjednodušeně řečeno správné a vhodné řazení slov ve větě. Syntaktické chyby jsou v médiích velmi časté a vznikají ze spěchu a nepozornosti. Výsledkem jsou potom např. nelogicky řazená slova ve větě, neobratné větné konstrukce, nechtěně dvojsmyslné věty apod.

Význam slova, termín, co je to Syntaktická chyba? Definice výrazu Syntaktická chyba. Co znamená odborný pojem Syntaktická chyba z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Syntaktická chyba) můžete sdílet s přáteli a kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Syntaktická chyba patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: Syntaktická chyba, Syntaktická chyba, význam, pojem, heslo, definice, slovo, přesný výraz, informace, vysvětlení, přesný význam, termín, popis, význam slova, co to je, Český jazyk

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Syntaktická chyba? resp. co se přesně ukrývá za slovem Syntaktická chyba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Syntaktická chyba, odpověď na dotaz co je to Syntaktická chyba?. Víte např. kdo to je Chalupník? Znáte a víte kdo je Mánička? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Český jazyk. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?