Co je to?
Odborný výraz, definice slova Spojka. Co znamená pojem Spojka z kategorie Český jazyk?

Co je to Spojka? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Spojka

Spojka odděluje nebo spojuje věty či souvětí. Spojka je neohebným slovním druhem. Určuje poměr mezi větami. Rozlišují se spojky souřadící a podřadící.
Souřadící spojky spojují hlavní věty v poměru souřadném. Patří sem spojky slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, příčinné, důsledkové. Podřadící spojky spojují věty hlavní a věty vedlejší. Spojka není větný člen, ale je součástí větného členu. V textu je často vložena prostřednictvím čárky.

Význam slova, termín, co je to Spojka? Odborný výraz, definice slova Spojka. Co znamená pojem Spojka z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Tento text (Spojka) můžete sdílet s blízkými na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Spojka je v kategorii Český jazyk

Co znamená pojem Spojka? Výraz, definice slova z Wikipedie

Spojka (konjunkce; lat. conjunctio) je neohebný slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty. Spojky vyjadřují mluvnický a významový poměr vět nebo členů. Rozlišují se spojky souřadicí a podřadicí.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: synonymum, popis, pojem, vysvětlení, co znamená, Český jazyk, popis, Český jazyk, co to je, význam, informace, slovo, Spojka, přesný význam, heslo

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaká je definice termínu Spojka? resp. co znamená slovo Spojka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Spojka, odpověď na dotaz co je to Spojka?. Víte např. kdo to je Marie Pojkarová? Znáte a víte kdo je Šíita? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.