Co je to?
Odborný výraz, definice slova Spojka. Co znamená pojem Spojka z kategorie Český jazyk?

Co je to Spojka? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Spojka

Spojka odděluje nebo spojuje věty či souvětí. Spojka je neohebným slovním druhem. Určuje poměr mezi větami. Rozlišují se spojky souřadící a podřadící.
Souřadící spojky spojují hlavní věty v poměru souřadném. Patří sem spojky slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, příčinné, důsledkové. Podřadící spojky spojují věty hlavní a věty vedlejší. Spojka není větný člen, ale je součástí větného členu. V textu je často vložena prostřednictvím čárky.

Význam slova, termín, co je to Spojka? Odborný výraz, definice slova Spojka. Co znamená pojem Spojka z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Definici slova Spojka můžete sdílet s přáteli a kamarády na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Pojem Spojka je v sekci Český jazyk

Co znamená pojem Spojka? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Spojka (konjunkce; lat. conjunctio) je neohebný slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty. Spojky vyjadřují mluvnický a významový poměr vět nebo členů. Rozlišují se spojky souřadicí a podřadicí.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Klíčová slova: slovník, informace, synonymum, pojem, význam, přesný výraz, význam pojmu, přesný význam, popis, termín, co znamená, Český jazyk, definice, popis, vysvětlení

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Spojka? resp. co je to Spojka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Spojka, odpověď na dotaz co je to Spojka?. Víte např. kdo to je Marie Pojkarová? Znáte a víte kdo je Šíita? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.