Co je to?
Odborný výraz, definice slova Spojka. Co znamená pojem Spojka z kategorie Český jazyk?

Co je to Spojka? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Spojka?

Spojka odděluje nebo spojuje věty či souvětí. Spojka je neohebným slovním druhem. Určuje poměr mezi větami. Rozlišují se spojky souřadící a podřadící.
Souřadící spojky spojují hlavní věty v poměru souřadném. Patří sem spojky slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, příčinné, důsledkové. Podřadící spojky spojují věty hlavní a věty vedlejší. Spojka není větný člen, ale je součástí větného členu. V textu je často vložena prostřednictvím čárky.

Význam slova, termín, co je to Spojka? Odborný výraz, definice slova Spojka. Co znamená pojem Spojka z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kolegy na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Spojka se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, přesný význam, význam pojmu, Český jazyk, slovník, co to je, slovo, definice, popis, význam, Spojka, heslo, synonymum, termín, informace, pojem

Co znamená pojem Spojka? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Spojka (konjunkce; lat. conjunctio) je neohebný slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty. Spojky vyjadřují mluvnický a významový poměr vět nebo členů. Rozlišují se spojky souřadicí a podřadicí.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Spojka? resp. jaká je definice slova Spojka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Spojka, odpověď na dotaz co je to Spojka?. Víte např. kdo to je Rejžek? Znáte a víte kdo je Barytonista? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Český jazyk). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na plochu tabletu, počítače nebo chytrého telefonu. Na výběr máte z mnoha pěkných tapet - např. západu slunce nebo populární vodopád s duhou.