Co je to?
Definice odborného termínu, slova Souvětí. Co znamená pojem Souvětí z kategorie Český jazyk?

Co je to Souvětí? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Souvětí

Souvětí je název pro spojení dvou nebo více vět do jednoho, vyššího celku. Věty v souvětí jsou buď hlavní, nebo vedlejší. Hlavní věty jsou v mluvnici nezávislé na jiných větách a není možní se na ně jinými větami dotázat. Věty vedlejší na jiných větách závisí.
Pokud souvětí obsahuje alespoň dvě navzájem na sobě nezávislé hlavní věty, nazývá se souvětí souřadné, jestliže však obsahuje pouze jednu hlavní větu a věty vedlejší, jedná se o souvětí podřadné. Věty jsou k sobě připojeny pomocí spojek, zájmen nebo příslovcí.

Význam slova, termín, co je to Souvětí? Definice odborného termínu, slova Souvětí. Co znamená pojem Souvětí z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Facebooku, Twitteru a Google+ nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Souvětí se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: informace, synonymum, wiki, slovo, definice, význam slova, Souvětí, co znamená, pojem, význam pojmu, význam, slovník, Souvětí, co to je, Český jazyk, popis

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Souvětí? resp. co znamená Souvětí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Souvětí, odpověď na dotaz co je to Souvětí?. Víte např. kdo to je Josef Mánes? Znáte a víte kdo je Anesteziolog? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.