Co je to?
Definice odborného termínu, slova Souvětí. Co znamená pojem Souvětí z kategorie Český jazyk?

Co je to Souvětí? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Souvětí?

Souvětí je název pro spojení dvou nebo více vět do jednoho, vyššího celku. Věty v souvětí jsou buď hlavní, nebo vedlejší. Hlavní věty jsou v mluvnici nezávislé na jiných větách a není možní se na ně jinými větami dotázat. Věty vedlejší na jiných větách závisí.
Pokud souvětí obsahuje alespoň dvě navzájem na sobě nezávislé hlavní věty, nazývá se souvětí souřadné, jestliže však obsahuje pouze jednu hlavní větu a věty vedlejší, jedná se o souvětí podřadné. Věty jsou k sobě připojeny pomocí spojek, zájmen nebo příslovcí.

Význam slova, termín, co je to Souvětí? Definice odborného termínu, slova Souvětí. Co znamená pojem Souvětí z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text napsán pro Superia.cz

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku co je to Souvětí? s partnery, kolegy a kamarády na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Souvětí je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: přesný význam, formulace, co znamená, význam slova, definice, přesný výraz, heslo, popis, slovník, Český jazyk, význam pojmu, Souvětí, co to je, popis, synonymum

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Souvětí? resp. co znamená slovo Souvětí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Souvětí, odpověď na dotaz co je to Souvětí?. Víte např. kdo to je Pat a Mat? Znáte a víte kdo je Savec? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Souvětí i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.