Co je to?
Výraz, termín, definice slova Slovní zásoba. Co znamená odborný pojem Slovní zásoba z kategorie Český jazyk?

Co je to Slovní zásoba? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Slovní zásoba

Slovní zásoba jazyka (tezaurus) je soubor všech existujících slov v daném jazyce. Častěji ale hovoříme o slovní zásobě jedince. Ta se dělí na aktivní (všechna slova, která používáme v řeči nebo v písemném projevu) a pasivní (daným slov§m rozumíme, ale nepoužíváme je - např. odborné termíny). Na bohatost slovní zásoby má vliv věk člověka, vzdělání a jeho sečtělost. Údaje o počtu slov v aktivní a v pasivní slovní zásobě se dost různí, proto je zde neuvádíme.

Význam slova, termín, co je to Slovní zásoba? Výraz, termín, definice slova Slovní zásoba. Co znamená odborný pojem Slovní zásoba z kategorie Český jazyk?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter a Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Slovní zásoba se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: synonymum, význam pojmu, formulace, co to je, Český jazyk, přesný výraz, wiki, Slovní zásoba, popis, slovo, Slovní zásoba, co znamená, vysvětlení, význam, přesný význam, heslo

Co označuje termín Slovní zásoba? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Slovní zásoba neboli lexikum představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Slovní zásoba? resp. co znamená výraz Slovní zásoba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Slovní zásoba, odpověď na dotaz co je to Slovní zásoba?. Víte např. kdo to je Zvukař? Znáte a víte kdo je Děvkař? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?