Co je to?
Odborný výraz, definice slova Skladební dvojice. Co znamená pojem Skladební dvojice z kategorie Český jazyk?

Co je to Skladební dvojice? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Skladební dvojice

Jako (základní) skladební dvojici označujeme ve větě jednoduché spojení podmětu a přísudku. Podmět označuje, kdo vykonává činnost vyjádřenou v přísudku. Podmět může ve větě "chybět", tj. být nevyjádřený. V takovém případě je zřejmý z kontextu (např. z předchozí věty). Podmět bývá podtržen rovně, přísudek vlnovkou.


Co je to Skladební dvojice? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Skladební dvojice. Co znamená pojem Skladební dvojice z kategorie Český jazyk?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Skladební dvojice sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Skladební dvojice patří do sekce Český jazyk

Klíčová slova: termín, terminologie, přesný význam, význam, co je to Skladební dvojice?, význam pojmu, informace, Český jazyk, lexikon, názvosloví, odborné názvosloví, definice pojmu, synonymum, pojem, Skladební dvojice, přesný výraz, formulace, slovo


Pojem Skladební dvojice je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Skladební dvojice?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Skladební dvojice (syntagma) je dvojice holých větných členů, které jsou k sobě vázány syntaktickou závislosti (dominace). Jako syntagma se většinou chápe nepredikativní spojení větných členů, tj. podřadnou syntaktickou frázi/skupinu (viz determinace, rozvitý větný člen). V tomto smyslu není syntagmatem základní skladební dvojice, tj. predikativní spojení podmětu a přísudku, na něž se pak váží ostatní větné členy – větné členy, které rozvíjí jak holé tak několikanásobné a rozvité. Jako např. Voják seděl, kytice voněla, atd.

Jiné zdroje informací o pojmu Skladební dvojice

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skladební dvojice ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Skladební dvojice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Skladební dvojice ve vyhledávači Yandex

Vyhledat výraz Skladební dvojice ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Skladební dvojice ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Skladební dvojice na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Skladební dvojice například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Skladební dvojice? resp. co se přesně ukrývá za slovem Skladební dvojice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skladební dvojice, odpověď na dotaz co je to Skladební dvojice?. Víte např. kdo to je Mila Kunis? Znáte a víte kdo je Lucie Zedníčková? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.