Co je to?
Odborný výraz, definice slova Podstatné jméno. Co znamená pojem Podstatné jméno z kategorie Český jazyk?

Co je to Podstatné jméno? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Podstatné jméno?

Podstatné jméno čili substantivum je ohebný slovní druh zahrnující názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Podstatná jména mohou být konkrétní, označují tedy to, co je hmotné. Patří sem podstatná jména obecná a vlastní. Podstatná jména označující vše nehmotné jsou abstraktní.
Podstatné jméno bývá ve větě většinou podmětem nebo předmětem. Rozlišuje se u něj životnost a neživotnost v rodě mužském, skloňuje se a určuje se u něj pád, číslo, rod, popřípadě vzor.

Význam slova, termín, co je to Podstatné jméno? Odborný výraz, definice slova Podstatné jméno. Co znamená pojem Podstatné jméno z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Podstatné jméno patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: význam, slovo, definice, informace, co znamená, pojem, Český jazyk, popis, termín, co to je, přesný význam, Český jazyk, heslo, Podstatné jméno, vysvětlení, význam pojmu

Ve Wikipedii se o heslu Podstatné jméno dozvíte následující

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa.

Definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Podstatné jméno? resp. co se skrývá pod slovem Podstatné jméno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podstatné jméno, odpověď na dotaz co je to Podstatné jméno?. Víte např. kdo to je Ivan Trojan? Znáte a víte kdo je Urolog? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Podstatné jméno i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!