Co je to?
Odborný výraz, definice slova Podstatné jméno. Co znamená pojem Podstatné jméno z kategorie Český jazyk?

Co je to Podstatné jméno? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Podstatné jméno?

Podstatné jméno čili substantivum je ohebný slovní druh zahrnující názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Podstatná jména mohou být konkrétní, označují tedy to, co je hmotné. Patří sem podstatná jména obecná a vlastní. Podstatná jména označující vše nehmotné jsou abstraktní.
Podstatné jméno bývá ve větě většinou podmětem nebo předmětem. Rozlišuje se u něj životnost a neživotnost v rodě mužském, skloňuje se a určuje se u něj pád, číslo, rod, popřípadě vzor.

Význam slova, termín, co je to Podstatné jméno? Odborný výraz, definice slova Podstatné jméno. Co znamená pojem Podstatné jméno z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Text napsán pro Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Podstatné jméno? Potom se o definici podělte s kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Podstatné jméno je v sekci Český jazyk

Co znamená pojem Podstatné jméno? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: formulace, přesný význam, wiki, co to je, popis, informace, co znamená, Podstatné jméno, definice, slovník, slovo, popis, význam pojmu, termín, heslo

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Podstatné jméno? resp. co znamená slovo Podstatné jméno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podstatné jméno, odpověď na dotaz co je to Podstatné jméno?. Víte např. kdo to je Demagog? Znáte a víte kdo je Zdeněk Bakala? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Podstatné jméno i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!