Co je to?
Odborný výraz, definice slova Podmiňovací způsob. Co znamená pojem Podmiňovací způsob z kategorie Český jazyk?

Co je to Podmiňovací způsob? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob neboli kondicionál je pojmenování slovesného způsobu. Jeho pomocí je možno vyjádřit, že se nějaký děj, popřípadě stav odehraje pouze tehdy, budou-li splněny určité podmínky. Někdy se využívá také pro vyjádření zdvořilejšího způsobu žádosti.
Čeština rozeznává podmiňovací způsob přítomný nebo minulý. Podmiňovací způsob minulý navíc určuje, že děj již nebude možno uskutečnit.

Význam slova, termín, co je to Podmiňovací způsob? Odborný výraz, definice slova Podmiňovací způsob. Co znamená pojem Podmiňovací způsob z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Napsáno redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Podmiňovací způsob můžete samozřejmě sdílet s vašimi přáteli na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Podmiňovací způsob je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: význam, význam slova, slovník, termín, pojem, význam pojmu, co znamená, přesný výraz, Český jazyk, Podmiňovací způsob, přesný význam, wiki, co to je, definice, popis, heslo

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Podmiňovací způsob? resp. co znamená Podmiňovací způsob? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podmiňovací způsob, odpověď na dotaz co je to Podmiňovací způsob?. Víte např. kdo to je Rentiér? Znáte a víte kdo je Poseidón? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?