Co je to?
Odborný výraz, definice slova Palindrom. Co znamená pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Co je to Palindrom? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Palindrom?

Palindrom je pojem odvozený od řeckého slova, které v překladu znamená běžící pozpátku. Jedná se o větu, slovo, číslo či jakoukoli jinou sekvenci, pro které je typickou vlastností to, že je můžete číst zleva doprava i zprava doleva a vždy vám vyjde to samé.
Mezery mezi slovy a diakritická znaménka se nepočítají. Klasickým palindromem je například věta „ Kobyla má malý bok“.

Význam slova, termín, co je to Palindrom? Odborný výraz, definice slova Palindrom. Co znamená pojem Palindrom z kategorie Český jazyk?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Palindrom můžete samozřejmě sdílet s kolegy na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Palindrom je v sekci Český jazyk

Klíčová slova: definice, co znamená, formulace, přesný výraz, pojem, Český jazyk, termín, informace, Palindrom, slovo, heslo, význam, wiki, slovník, přesný význam, význam slova

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Palindrom? resp. jaký je význam pojmu Palindrom? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Palindrom, odpověď na dotaz co je to Palindrom?. Víte např. kdo to je Advokát? Znáte a víte kdo je Eva Holubová? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Český jazyk. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.