Co je to?
Definice výrazu Ironie. Co znamená odborný pojem Ironie z kategorie Český jazyk?

Co to je Ironie? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ironie?

V literatuře nebo mluveném projevu se občas využívá ironie. Jedná se o pro někoho poměrně náročnou formu řeči na identifikaci. Ironií se často snaží člověk zajistit humorný efekt. Vyjadřován je naprosto opačný význam, než jaký je ve skutečnosti míněn. Využívá se také nadsázka. V rámci literatury se ironie používá jako způsob výsměchu. Zároveň to udržuje čtenáře v bdělosti, protože jim autor podsouvá různé ironické poznámky, které v případě nepochopení nedávají smysl. Principem ironie je zvýraznit absurditu již tolik absurdní situace.

Význam slova, termín, co je to Ironie? Definice výrazu Ironie. Co znamená odborný pojem Ironie z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Ironie s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Ironie patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: informace, Český jazyk, termín, přesný význam, co to je, popis, co znamená, slovo, Český jazyk, wiki, Ironie, význam slova, slovník, význam, Ironie, pojem

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Ironie?

Ironie je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní: může přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak. Je na posluchači nebo čtenáři, aby si toho všiml a rozuměl podle toho.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Ironie? resp. co se skrývá pod slovem Ironie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ironie, odpověď na dotaz co je to Ironie?. Víte např. kdo to je Blogerka? Znáte a víte kdo je Psychoterapeut? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.