Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co to je Částice? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Částice

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.

Význam slova, termín, co je to Částice? Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Částice sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Částice je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam, přesný výraz, informace, slovník, vysvětlení, slovo, Český jazyk, co to je, pojem, heslo, Částice, termín, Český jazyk, co znamená, význam pojmu, wiki

Co znamená pojem Částice? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Text pochází z webového projektu Wikipedia.cz

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Částice? resp. co označuje slovo Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Ombudsman? Znáte a víte kdo je Jan Nepomucký? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Částice i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?