Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co to je Částice? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Částice

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.

Význam slova, termín, co je to Částice? Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Veškeré texty jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Částice? Potom se o definici podělte s vašimi kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Částice se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: Částice, formulace, heslo, synonymum, Český jazyk, termín, slovo, význam slova, co to je, význam, přesný význam, definice, informace, popis, přesný výraz, Český jazyk

Co označuje termín Částice? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Částice? resp. co znamená slovo Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Psychiatr? Znáte a víte kdo je Jan Nepomucký? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?