Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co to je Částice? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Částice

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.

Význam slova, termín, co je to Částice? Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Částice s kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Částice je v kategorii Český jazyk

Co znamená pojem Částice? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Klíčová slova: vysvětlení, Částice, termín, wiki, co to je, popis, heslo, slovo, význam, formulace, pojem, Český jazyk, co znamená, přesný význam, synonymum

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Částice? resp. co znamená slovo Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Introvert? Znáte a víte kdo je Kamarád? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Částice hledat i v jiných kategoriích (než Český jazyk) U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?