Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Co to je Částice? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Částice

1. Označení slovního druhu v češtině. Jedná se o neohebný slovní druh, latinsky označovaný jako partikule.
2. Elementární částice - elektrony, protony a neutrony jakožto částice, z nichž se skládá atom.

Význam slova, termín, co je to Částice? Odborný termín, výraz, slovo Částice. Co znamená pojem Částice z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Definici slova Částice můžete sdílet se známými na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Termín Částice se nachází v kategorii Český jazyk

Co znamená pojem Částice? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Částice (partikule) je neohebný slovní druh, který signalizuje vztah mluvčího k výpovědi, vyjadřuje modalitu věty nebo zvýrazňuje větný člen. Zpravidla uvozuje větu, to znamená, že stojí na jejím začátku, ale může stát i uvnitř věty. Některé částice mají platnost věty, např. Ano. Nikoli. Zajisté. V češtině jsou částice relativně málo početné.

Text pochází z webového projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: heslo, definice, slovo, wiki, přesný výraz, význam, popis, význam slova, Částice, termín, přesný význam, informace, co znamená

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice slova Částice? resp. co znamená Částice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Částice, odpověď na dotaz co je to Částice?. Víte např. kdo to je Introvert? Znáte a víte kdo je Kamarád? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Český jazyk). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty, kromě krátkých citací je zakázáno kopírovat.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Znáte Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého nebo Jana Krause? Více o těchto hercích zjistíte na webových stránkách s výstižným názvem Kdo je to?