Co je to?
Odborný výraz, definice slova Argot. Co znamená pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Co je to Argot? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Argot?

Argot je součást slovní zásoby jazyka. Jde o mluvu, kterou užívá spodina společnosti, tedy zloději, překupníci, prostitutky a podobně. Cílem užívání takových slov je utajit obsah sdělení před jinými posluchači, kterým toto sdělení není určeno.
Pokud jsou slova argotu prozrazena, mohou se stát součástí obvyklé slovní zásoby. Ti, kdo argotem mluví, se chtějí od ostatní společnosti oddělit a dorozumívají se pouze v omezeném společenství.

Význam slova, termín, co je to Argot? Odborný výraz, definice slova Argot. Co znamená pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte text pojmu Argot s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Google+, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Argot se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, termín, význam, co to je, popis, Argot, definice, formulace, informace, co znamená, význam pojmu, Český jazyk, heslo, pojem, slovo, synonymum

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Argot? resp. jaký je přesný význam slova Argot? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Argot, odpověď na dotaz co je to Argot?. Víte např. kdo to je Bastard? Znáte a víte kdo je Separatista? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Argot i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.