Co je to?
Odborný výraz, definice slova Argot. Co znamená pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Co je to Argot? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Argot?

Argot je součást slovní zásoby jazyka. Jde o mluvu, kterou užívá spodina společnosti, tedy zloději, překupníci, prostitutky a podobně. Cílem užívání takových slov je utajit obsah sdělení před jinými posluchači, kterým toto sdělení není určeno.
Pokud jsou slova argotu prozrazena, mohou se stát součástí obvyklé slovní zásoby. Ti, kdo argotem mluví, se chtějí od ostatní společnosti oddělit a dorozumívají se pouze v omezeném společenství.

Význam slova, termín, co je to Argot? Odborný výraz, definice slova Argot. Co znamená pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Argot je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: Český jazyk, heslo, co znamená, wiki, přesný výraz, význam, formulace, co to je, slovník, vysvětlení, Argot, slovo, význam slova, význam pojmu, termín, informace

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Argot? resp. co se přesně ukrývá za slovem Argot? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Argot, odpověď na dotaz co je to Argot?. Víte např. kdo to je David Lynch? Znáte a víte kdo je Separatista? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.