Co je to?
Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Antropologie

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.


Co je to Antropologie? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Antropologie s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Antropologie se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: informace, slovník, přesný výraz, pojem, vysvětlení, význam pojmu, formulace, synonymum, definice pojmu, popis, co znamená, terminus technicus, přesný význam, termín, Český jazyk, Český jazyk, heslo, slovo


Pojem Antropologie je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co označuje termín Antropologie? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Odkazy na jiné weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antropologie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Antropologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Antropologie ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Antropologie ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Antropologie ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Antropologie na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Antropologie například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Antropologie? resp. co označuje slovo Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Idiot? Znáte a víte kdo je Martina Sáblíková? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Antropologie i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?