Co je to?
Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Co je to Antropologie? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Antropologie

Antropologie si vzala svůj název z řeckého slova anthrópos čili člověk. Jedná se o odvětví vědy, které se zabývá právě člověkem. Antropologie se dělí na několik druhů. Fyzická antropologie je zaměřena na lidské tělo a především na vznik člověka a jeho vývoj. Člověka jako součást společnosti a jeho vztah ke kultuře zkoumá kulturní a sociální antropologie.
Člověkem se zabývají i další vědy, ale antropologie pohlíží na člověka v širších souvislostech, jako na celek i jedince. Zkoumá lidi v komplexním časovém období a z více pohledů.

Význam slova, termín, co je to Antropologie? Definice odborného termínu, slova Antropologie. Co znamená pojem Antropologie z kategorie Český jazyk?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice co je to Antropologie? Pak se o ní podělte s blízkými na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Antropologie patří do sekce Český jazyk

Co znamená pojem Antropologie? Definice slova, termínu z Wikipedie

Antropologie je věda o člověku v nejširším slova smyslu.Fyzická antropologie studuje lidské tělo, od anatomie se liší hlavně zájmem o vznik a vývoj člověka. Kulturní a sociální antropologie se zabývá člověkem jako společenskou a kulturní bytostí. Patří mezi vědy holistické - snaží se vytvořit celkový obraz člověka, zabývá se všemi lidmi ve všech dobách a zároveň také všemi rozměry lidství. Od sociologie se liší důrazem na jednotlivého člověka a snahou porozumět jeho náhledům, od etnografie snahou o zobecnění a postižení společného.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Klíčová slova: termín, pojem, Antropologie, co to je, význam pojmu, popis, synonymum, Český jazyk, formulace, význam slova, popis, přesný výraz, heslo

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je přesný význam slova Antropologie? resp. co to je Antropologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Antropologie, odpověď na dotaz co je to Antropologie?. Víte např. kdo to je Rezident? Znáte a víte kdo je Kurátor? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Antropologie v jiné sekci než Český jazyk. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty, kromě krátkých citací je zakázáno kopírovat.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?