Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Co je to Akcent? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Akcent

Akcent čili slovní přízvuk zdůrazňuje konkrétní slabiku nějakého slova. Většinou se jedná o zvýšení hlasu a také jeho zesílení. Akcent je zařazován k zvukovým vlastnostem jazyka, k suprasegmentálním prvkům. Jeho umístění může v některých jazycích ovlivnit výslovnost celé slabiky i některých dalších hlásek, které se nacházejíc před nebo za akcentem. Někdy je tímto pojmem označena změna přízvuku řeči, která je způsobena vlivem jiného jazyka, nářečí, špatné znalosti jazyka nebo onemocnění či poruchy.
Jazyky, které mají pevný slovní přízvuk, ho mají umístěn vždy na určené slabice (v češtině se jedná o první slabiku), u jazyků s přízvukem pohyblivým se může jednat o kteroukoli slabiku. Přízvuk také ovlivňuje výslovnost. Kromě hlavního přízvuku mohou mít dlouhá slova i přízvuk vedlejší.

Význam slova, termín, co je to Akcent? Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Definici slova Akcent můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Heslo Akcent se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam, význam pojmu, slovo, synonymum, pojem, co znamená, formulace, přesný význam, Český jazyk, Akcent, vysvětlení, popis, popis, wiki, heslo

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je přesný význam slova Akcent? resp. co to je Akcent? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akcent, odpověď na dotaz co je to Akcent?. Víte např. kdo to je Mentalista? Znáte a víte kdo je Rentiér? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Akcent i v jiných kategoriích (než Český jazyk). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.