Co je to?
Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Co je to Akcent? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Akcent?

Akcent čili slovní přízvuk zdůrazňuje konkrétní slabiku nějakého slova. Většinou se jedná o zvýšení hlasu a také jeho zesílení. Akcent je zařazován k zvukovým vlastnostem jazyka, k suprasegmentálním prvkům. Jeho umístění může v některých jazycích ovlivnit výslovnost celé slabiky i některých dalších hlásek, které se nacházejíc před nebo za akcentem. Někdy je tímto pojmem označena změna přízvuku řeči, která je způsobena vlivem jiného jazyka, nářečí, špatné znalosti jazyka nebo onemocnění či poruchy.
Jazyky, které mají pevný slovní přízvuk, ho mají umístěn vždy na určené slabice (v češtině se jedná o první slabiku), u jazyků s přízvukem pohyblivým se může jednat o kteroukoli slabiku. Přízvuk také ovlivňuje výslovnost. Kromě hlavního přízvuku mohou mít dlouhá slova i přízvuk vedlejší.

Význam slova, termín, co je to Akcent? Výraz, termín, definice slova Akcent. Co znamená odborný pojem Akcent z kategorie Český jazyk?

Možnost chyb vyhrazena. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Akcent s blízkými na Google+, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Termín Akcent patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: přesný význam, wiki, formulace, slovo, slovník, definice, význam slova, vysvětlení, Český jazyk, termín, synonymum, co to je, význam, co znamená, informace, Český jazyk

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená Akcent? resp. co znamená slovo Akcent? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Akcent, odpověď na dotaz co je to Akcent?. Víte např. kdo to je Moliere? Znáte a víte kdo je Hospodin? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Český jazyk Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.