Co je to?
Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Co je to Vinkulace? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Vinkulace?

Omezení práva provádět operace s peněžními vklady, úvěry, pojistkami a cennými papíry. Vinkulace u vkladu může znamenat vybírání pouze po sdělení hesla, u akcií na jméno musí s převodem souhlasit třetí osoba – vydavatel akcií. V případě pojistky mohou být peníze vyplaceny třetí osobě. Pojem pochází z latinského vinculum, pouto a znamená zamčení.

Význam slova, termín, co je to Vinkulace? Výraz, termín, definice slova Vinkulace. Co znamená odborný pojem Vinkulace z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Vinkulace sdílejte s vašimi přáteli na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Vinkulace je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: synonymum, vysvětlení, popis, formulace, wiki, význam, přesný význam, definice, slovo, informace, význam slova, slovník, Vinkulace, co to je, význam pojmu, Vinkulace

Co znamená pojem Vinkulace? Definice slova, termínu z Wikipedie

Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být vázáno na heslo, souhlas třetí osoby, omezeno jen pro určitý účel a podobně. Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.


Vinkulované vklady mohou představovat záruku pro prodávajícího, že kupec bude moci zaplatit, protože je nemůže utratit jinak.


Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě.


U cenných papírů (například akcií na jméno) vinkulace znamená, že s jejich převodem na jinou osobu musí souhlasit emitent.

Text definice pojmu byla převzat z projektu Wikipedia.cz

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Vinkulace? resp. co přesně označuje termín Vinkulace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vinkulace, odpověď na dotaz co je to Vinkulace?. Víte např. kdo to je Sloupkař? Znáte a víte kdo je Portýr? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.